OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Program KUPOZ

Jde o program pro rozvoj pozornosti určený pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým 

tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení. Je vhodný pro děti mladšího školního věku, cca od 8 let. Základem je každodenní domácí práce, kdy společně pracuje rodič s dítětem, pod vedením proškoleného odborníka. Program trvá 15 týdnů a neměl by zasahovat do významnějších prázdnin, proto je nutné začít vždy na začátku prvního či druhého pololetí šk. roku (začátek podzimního běhu bývá poslední týden v srpnu). Výsledkem bývá zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti, zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem, schopnost pravidelné práce, zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci, zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny, odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci. 

PhDr. Ilona Pešová