OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

KUPOZ

Pracoviště Blansko, nabízí program KUPOZ pro rozvoj pozornosti, zejména u dětí s ADHD, který je 

určen pro děti ve věku 8-12 let, v indikovaných případech i pro děti starší. Jedná se program zaměřený primárně na rozvoj pozornosti u dětí s ADHD, můžou ho však absolvovat i děti s pomalejším psychomotorickým tempem či děti s neurotickými potížemi. Celý program je koncipován tak, aby byl využitelný i pro děti bez výraznějších potíží. Po dobu 15 týdnů pracuje v domácím prostředí rodič s dítětem (cca 20 minut denně), 1 x 14 dní probíhá konzultace a instruktáž u psychologa v pedagogicko-psychologické poradně (termín stanoven dle dohody s rodičem). Hlavní zásadou programu je celkově pozitivní přístup k práci, dítě tak není pod výkonovým tlakem. 

Výsledky:

  • celkové zklidnění pozornosti a lepší soustředěnost
  • zrychlení psychomotorického tempa
  • rozvoj vztahu rodič – dítě (zlepšení rodinného klimatu)
  • dítě se učí pravidelné práci a lepšímu přístupu k ní
  • dochází k celkovému zklidnění dítěte, zážitku z úspěchu
  • pozitivní ovlivnění školní práce a výsledků

PhDr. Martina Švancarová