OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Prevence rizikových forem chování

Pedagogům nabízíme diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.

Poskytujeme poradenství a metodickou podporu v oblasti výskytu rizikového chování ve školním prostředí, dáváme náměty pro práci s třídním kolektivem.

Zajišťujeme pravidelné setkávání školních metodiků prevence, zprostředkováváme přenos aktuálních informací a kontaktů přímo pedagogům.

Rodičům můžeme pomoci při hledání odpovědí na otázky "Co mám dělat, když se mé dítě dostane do kontaktu s drogou, cigaretou, alkoholem. Co když mám podezření, že je mému dítěti ubližováno.

Společně s rodiči a dětmi pracujeme na jejich vzájemných vztazích. 

Nabízíme pomoc dětem a dospívajícím v tíživých životních situacích. 

Nabídneme podporu v situacích, když si nerozumíš se spolužáky nebo ses setkal s ubližováním, drogami nebo třeba s alkoholem a je pro tebe obtížné situaci řešit s někým blízkým ve tvém okolí.