OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

Služby pro pedagogy

hledáte možnosti podpory při vzdělávání žáků?

zjišťujeme připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydáváme odborné posudky,

provádíme psychologická nebo speciálně pedagogická vyšetření pro zjištění pravděpodobné příčiny školních neúspěchů žáků,

zjišťujeme speciální vzdělávací potřeby žáků a navrhujeme míru podpory žáka ve vzdělávacím procesu, 

poskytujeme poradenské služby pedagogickým pracovníkům vzdělávajících žáky se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo rizikem vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji,

nabízíme poradenství zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků,

poskytujeme metodickou podporu pedagogům škol a školských zařízení,

spolupracujeme na realizaci preventivních opatření škol se školními metodiky prevence,

nabízíme poradenství a metodickou podporu v oblasti výskytu rizikového chování ve školním prostředí, náměty pro práci s kolektivem nebo mapování vztahů mezi žáky,

zajišťujeme pravidelné setkávání školních metodiků prevence, zprostředkováváme přenos aktuálních informací a kontaktů přímo pedagogům. 

nabízíme diagnostiku sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.

 


 

SLUŽBY PRO DĚTI | SLUŽBY PRO RODIČE