OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

Služby pro děti a dospívající

pomůžeme ti najít odpovědi na otázky

Jak se lépe učit? Zjistíme a navrhneme ti efektivní postupy jak se učit

Jaké mám nadání pro zvládání požadavků školy?  Zaměříme se na zjištění tvých předpokladů pro zvládání školy

Pro jaké povolání se hodím? Pomůžeme ti při výběru studijní dráhy nebo budoucího povolání

Co mám dělat, když mi nejde čtení a psaní? Zjistíme povahu potíží a navrhneme vzdělávací opatření a podporu

Mám nárok na úpravu podmínek maturitní zkoušky? U žáků se speciální vzdělávací potřebou v oblasti čtení nebo psaní vypracujeme posudek pro maturitní zkoušku

Jaká vysoká škola je pro mne vhodná? Můžeme ti poradit vhodnost studia vysoké školy podle tvých předpokladů a schopností

Ocitl(a) jsem se v situaci, kdy si nevím rady a potřebuji pomoci! Nabídneme ti podporu v situacích, když si nerozumíš se spolužáky, byl(a) jsi svědkem ubližování, užívání alkoholu, drog a je pro tebe obtížné situaci řešit s někým blízkým 


SLUŽBY PRO RODIČE | SLUŽBY PRO PEDAGOGY