OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Aktuální články pracoviště Vyškov

02 zář

Síť mateřských center prostřednictvím Mateřského centra "Radost Vyškov" udělila dne 6. října 2010 Oblastní pedagogicko-psychologické poradně ve Vyškově certifikát

01 zář

Petr velmi brzy začal chodit a mluvit, a brzy také používal věty a udržel oboustranný rozhovor. Do dvou let poznal barvy, čísla, písmena. Začal se učit značky aut a vlajky států. 

15 dub

OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, p.o. JMK

Přispíváme ke zdravému...

07 dub

Program je určen pro žáky gymnázií a pedagogických škol. Časová dotace činí 1-2 vyučovací hodiny, v závislosti na tom, zda půjde jen o jedno téma, nebo obě. Program je realizován formou besedy přímo ve škole, při níž se žáci seznámí s příslušnými tématy a mohou si sami vyzkoušet, jaká úskalí s sebou specifické poruchy učení a chování přinášejí. Maximální limit na skupinu je 30 žáků.

Program:

  • Druhy, příčiny a projevy specifických poruch učení.
  • Možnosti nápravy specifických poruch učení.
  • Úvod do problematiky specifických poruch chování.
  • Seznámení se systémem psychologické péče v ČR.

PhDr. Ilona Pešová