OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Aktuální články pracoviště Vyškov

12 dub

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 byly upraveny v návaznosti na epidemiologickou situaci v souvislosti COVID-19. Následně bylo ke stanoveným opatřením vydáno několik dodatků. Jednotlivé dodatky upravují termíny konání jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky