OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

12 pro

Setkání školních metodiků prevence 19.a 20.11.2019

Informace o pracovním setkání školních metodiků prevence 11/2019.

Ve dnech 19. 11. a 20. 11. 2019 proběhlo ve Vyškově pracovní setkání školních metodiků prevence. Setkání koordinovala PhDr. Martina Brandýsová. Jako host vystoupila  Mgr. Lenka Možná, krajská školská koordinátorka prevence a protidrogová koordinátorka KÚ JMK. Metodici byli seznámeni s aktuálními informacemi z regionu, z odboru školství JMK i z MŠMT. Následněproběhl seminář, jehož obsahem byla témata „Vedení třídnických hodin“ a „Strategie, jak přežít v současné škole“ pod vedením lektorky PhDr. Mgr. Veroniky Pavlas Martanové, Ph. D. Níže naleznete zápis z tohoto setkání.

Zápis z pracovního setkání školních metodiků prevence 19. a 20. listopadu 2019 ve Vyškově                           

Úvod, organizační záležitosti

Informace z oblasti prevence rizikového chování:

Standard OPPP Vyškov

Pro školní rok 2019/2020 zpracovala OPPP Vyškov nový standard v oblasti diagnostiky sociálního klimatu a rizikového chování v třídních kolektivech, která zahrnuje vyšetření sociálního klimatu, problémových pozic, rizikového chování a aktuální vztahové situace v třídním kolektivu. Metodici byli seznámeni s procesní problematikou, podmínkami i s průběhem diagnostiky.

Systém výkaznictví v prevenci - termín uzavření výkazů: do 31. října 2019.

Školy, které omylem vyplnily výkazy za rok 2019/2020 se mohou obrátit se žádostí o opravu na Helpdesk.

Podpora NÚV v případě potíží: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpětné vazby ze strany školních metodiků prevence ohledně úprav ve výkaznictví byly sděleny na poradě MŠMT 26. 11. 2019.

Informace z regionu:

Celkem vyplnilo výkazy 41 škol (počet škol v regionu 54)

Uzavřené výkazy - 39

rozpracované výkazy - 2

výkaznictví zapsané omylem do roku 2019/2020 - 5 škol (není ve statistikách)

Výskyt rizikového chování:

Špatné vztahy mezi žáky (414 případů)

Užívání tabáku (228 žáků)

Závažné přestupky vůči školnímu řádu (109 žáků)

Záškoláctví (97)

Vyloučení jedinců z kolektivu (ostrakizace) – (64 žáků)

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování (50 případů) atd.

Připravované přílohy metodických doporučení MŠMT na téma: Šikana, Homofobie, Rasismus a extremismus

Prohlášení EUSPR - Evropská společnost pro výzkum v oblasti prevence - o programech primární prevence, které jsou škodlivé.  

Jako nejvíce signifikantní příklad uvedli Revolution train. Prohlášení viz odkaz: http://euspr.org/position-euspr-on-harmful-approaches/.

Nabídka preventivních programů, materiálů, akcí: Nabídka registrace „Nenech to být“

Projekt „Nenech to být“ se věnuje boji se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy ve školách. Možnost základní (zdarma) a rozšířené (placená dle počtu žáků ve škole) verze - www.nntb.cz

„Nevypusť duši, z. s.“ – nabízí pomocnou ruku v těchto oblastech:

Duševní zdraví učitelů (prevence syndromu vyhoření, psychohygiena, relaxace, sdílení zkušeností)

Duševní zdraví žáků (komunikace o duševním zdraví, aktivity pro třídu, duševní zdraví ve škole)

Diagnózy duševních obtíží (nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých, kazuistiky)

Kde hledat pomoc (komunikace s žákem s duševními obtížemi, jak vést podpůrný rozhovor se žákem)

Na webových stránkách http://nevypustdusi.cz/infografika/ je k dispozici Manuál pro učitele – postup při rozhovoru v krizové situaci žáka s psychickými obtížemi – možnost použít v krizových plánech školy

Digitální stopa - zábavný interaktivní příběh pro žáky 5. a 6. tříd, který hravou formou představuje aktuální rizikové jevy a učí bezpečnému chování na internetu. Zdarma, bez nutnosti instalace, registrace a přihlašování - www.digistopa.cz

Hope4kids, z. s. – www.etickedilny.cz – pro ZŠ i SŠ – nabídka programů pro různé věkové kategorie.

Modrá linka, z. s., Brno – https://www.modralinka.cz/odborne-centrum/pro-skoly - pro 3. – 5. ročníky ZŠ, případně pro další věkové kategorie.

Podané ruce, z. s. - https://podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence/ - preventivní programy.

Spondea, o.p.s. - https://www.spondea.cz/portfolio/cz/prevence-na-skolach - programy pro ZŠ i SŠ

Hra „Zpátky v čase“, Spondea - vhodná pro děti od 9 do 12 let (primárně 3.-5. třída). Uvedení hry a celého programu trvá 2 vyučovací hodiny (90 minut). Aktuálně možnost objednání na stránkách: https://www.spondea.cz/cz/pro-skoly, cena je 85 Kč/žáka.

Certifikované programy naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/certifikace-programu-primarni-prevence-1 - aktuálně certifikace programů PP pozastavena z důvodu připravovaných změn.

Nová kniha využitelná v oblasti prevence na 1. stupni ZŠ „Mami, típni to!“ – Michaela Krýslová – prevence kouření (vtipná).

Časopisy z oblasti prevence: Prevence (měsíčník); Třídní učitel (čtvrtletník); (Ne)bezpečná škola (bulletin) – pouze v elektronické podobě

 Hosté:

Mgr. Lenka Možná - krajský školský koordinátor prevence a protidrogový koordinátor JMK – viz prezentace v příloze.

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. – lektorka seminářů s tématy: „Strategie, jak přežít v současné škole“ a „Vedení třídnických hodin

 Kontakty:

OPPP Vyškov – metodik prevence

PhDr. Martina Brandýsová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; web: www.opppvyskov.cz

tel.: 517 348 706

KÚ Brno – krajský školský koordinátor prevence a protidrogový koordinátor JMK

Mgr. Lenka Možná

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 541 658 310

Zpracovala: PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence OPPP Vyškov