OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

26 úno

Aktuální bezpečnostní informace v poradně

žádáme rodiče a děti, kteří navštíví poradnu, aby respektovali následující bezpečnostní opatření v poradně:

 1. Služby mohou být poskytnuty pouze rodičům a dětem, kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.). Pokud se vy nebo vaše dítě necítíte dobře nebo máte-li nařízenou karanténu, kontaktujte nás, rádi vám přednostně nabídneme jiný vhodný termín.
 2. Do poradny vstupujte se zakrytými ústy a nosem (respirátor FFP2 nebo KN95) a proveďte důkladnou hygienu rukou.
 3. Přijďte prosím přesně na čas objednání.
 4. Dostavte se pokud možno v co nejmenším počtu osob (dítě a jeden rodič) a na poradně setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.
 5. Důsledně prosím dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu do budovy a v čekárně.
 6. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. Setrvání v čekárnách je možné pouze s trvale zakrytými ústy a nosem. Delší pobyt v čekárnách se nedoporučuje.
 7. Pokud se rozhodnete čekat v čekárně:
 • udržujte odstup alespoň 2 metry od ostatních čekajících. Neplatí pro ty, kteří přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu;
 • omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny;
 • pro případ potřeby mějte vždy po ruce dezinfekční prostředek a náhradní respirátor nebo alespoň roušku;
 • v současné situaci je vybavení čekárny omezeno na nezbytné minimum, k dispozici nejsou stolky, hračky ani časopisy.

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.