OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

Nadaní a nadání

Petr velmi brzy začal chodit a mluvit, a brzy také používal věty a udržel oboustranný rozhovor. Do dvou let poznal barvy, čísla, písmena. Začal se učit značky aut a vlajky států. 

Ve třech letech patřily mezi jeho oblíbené hry puzzle, pexeso, karty, skládačky. Na otázku, které hračky má nejradši, odpovídal: encyklopedie a stavebnice. Sám a bez cizí pomoci se naučil číst, před vstupem do 1. třídy počítal bezchybně v oboru do 100. Pokud jej některé téma zaujalo, chtěl o něm vědět vše, neustále se na vše ptal, některé informace si dokázal zjistit sám.

V mateřské škole řešil témata jako: dinosauři, vesmír, princip hoření ohně, přírodní jevy, apod. Vydržel pracovat velmi dlouho, soustředil se na činnost, vše, co se naučil si pamatoval, málo zapomínal. Velmi rychle se učil básničky, písničky, říkadla. Preferoval rozhovory spíše se staršími dětmi a s dospělými, byl zvýšeně kritický na svou práci i na práci ostatních. Nerad si hrál s běžnými dětskými hračkami, nepreferoval ani společnou činnost a rozhovory s vrstevníky, raději pracoval sám. Byl velmi zvídavý, měl bohatou představivost, ale také byl citlivý, až přecitlivělý. Nerad se přizpůsoboval, sám si organizoval činnost, jak sám chtěl. Pokud mu něco nešlo, případně jej to nezaujalo, odmítal to dělat, často až s výbuchy vzteku.

Poznáváte v popisu chlapce své dítě, případně na ně „sedí“ některé charakteristiky, ale má i spoustu jiných? Petr je jedním z tzv. mimořádně nadaných dětí. Ne všechny nadané děti jsou podobné, ale můžeme u nich najít často určité charakteristiky, kterými se vyznačují:

 • Většinou mají rychlejší vývoj oproti vrstevníkům (motorický, řečový, dříve se obvykle naučí také číst, psát, počítat).
 • Velmi rychle přemýšlejí a spojují si informace, odvozují, uvažují abstraktně, efektivně řeší problémy.
 • Často jsou velmi kreativní a objevují nové věci.
 • Mají vynikající krátkodobou i dlouhodobou paměť.
 • Jsou schopni se dlouhodobě plně soustředit na činnost, která je zaujme, u práce vydrží velmi dlouho.
 • Mají velmi bohatou slovní zásobu, včetně odborných výrazů, užívají přesně pojmy, a to už od časného věku.
 • Mají rozmanité a neobvyklé zájmy, rádi se učí nové informace, chtějí vědět, jak věci fungují, jsou velmi zvídaví.
 • Jsou samostatní, sami si organizují a plánují činnost, neradi se přizpůsobují anebo podřizují.
 • Raději mluví a pracují se staršími dětmi a s dospělými, než s vrstevníky.
 • Jsou zvýšeně citliví a kritičtí.
 • Mají tendence si úkoly znesnadňovat a dělat si je zajímavější.

Nadané dítě se pak v MŠ, ZŠ i na SŠ nudí, tempo školní práce je pro ně pomalé, množství a hloubka informací nedostatečná, způsob výuky zaměřený na časté opakování a procvičování naprosto nevyhovující. Takové dítě se neustále dotazuje, vyrušuje, diskutuje, zlobí. Nebo naopak ztrácí zájem o tuto instituci i o práci, ztrácí motivaci i vůli a stává se pasivním, případně si až vytvoří odpor ke škole. Vztahy v třídním kolektivu také pro takové dítě nejsou vždy harmonické, právě s ohledem na jeho specifika a rychlejší vývoj.

Pozorujete o Vašeho dítěte podobné rysy, máte pochybnosti, nevíte, o co přesně se jedná? Chtěli bystě vědět, zda i Vaše dítě má své schopnosti oproti vrstevníkům mimořádně rozvinuty, jaká je struktura jeho schopností, jak je nastartován jeho vývoj? Byli jste případně dříve s dítětem na testování, ale ne u odborníků? A chcete vědět, jak na tom opravdu Vaše dítě je?

Můžete se obrátit na nás (nemusíte nic řešit přes školu) písemně, telefonicky, případně elektronicky. Vaše dítě bude u nás vyšetřeno standardizovanými metodami (výsledky jsou srovnatelné s výkony populace) a můžeme Vám odpovědět na spoustu, často i nevyslovených otázek.   

Diagnostika mimořádných schopností v naší PPP obvykle probíhá během dvou setkání, vždy je třeba si na ni vyhradit celé dopoledne. Uvítáme jakékoliv kresby, výrobky, či jakékoliv jiné výtvory a kreace Vašeho dítěte, nebojte se je vzít s sebou již na první setkání. Také uvítáme jakékoliv vzpomínky na vývoj dítěte a vývoj jeho dovedností. Vyšetření dítěte není stresovou záležitostí, děti obvykle baví a nadšeně spolupracují.

Dítěti, u kterého bylo zjištěno a potvrzeno mimořádné nadání, lze z hlediska platné legislativy (Školský zákon 561/2004Sb., Vyhláška o speciálním vzdělávání č. 73/2005Sb.) upravit vzdělávání, např. formou vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Dá se obohatit učivo, případně přistoupit k akceleraci (urychlení).

U nás v poradně Vám také poradíme, co by zrovna pro Vaše dítě bylo nejvhodnější ve škole, případně i ve volném čase. Ukážeme, jak je vhodné s ním pracovat, co dále můžete udělat pro jeho vývoj. Pomůžeme Vám metodicky, vystavíme Vám také všechna potřebná doporučení a dokumenty pro školy. 

Odkazy na stránky s tematikou mimořádného nadání:

Pro zábavu, pro inspiraci:

 Mgr. Magdalena Švandová - psycholožka