OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

Společnost přátelská rodině

Síť mateřských center prostřednictvím Mateřského centra "Radost Vyškov" udělila dne 6. října 2010 Oblastní pedagogicko-psychologické poradně ve Vyškově certifikát

 Toto ocenění nás velice těší.

Za kolektiv pracovníků Mgr. Jiljí Špičák