OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

21 led

Rozvoj předškoláka

Odborní pracovníci poradny nabízí rozvojové programy pro děti předškolního věku cílené na zdokonalování předškolních dovedností. Programy jsou určeny jak pro skupiny dětí,

tak pro jednotlivce. Péče je nabízena dětem s odkladem školní docházky a rovněž dětem, které mají do školy nastoupit v řádném termínu. Cílem skupinové i individuální práce s dítětem je rozvíjet jeho dovednosti, schopnosti a kompetence nezbytné pro dobrý start ve škole.

Jestliže má Vaše dítě odklad školní docházky, nabízíme Vám program TĚŠÍME SE DO ŠKOLY. Jedná se o komplexní rozvojový program zaměřený na dorovnání znalostí a dovedností dětí. Nabízí rodičům a dětem rozvoj grafomotoriky, sluchového, zrakového a prostorového vnímání, aktivity podporující komunikační dovednosti, paměť, myšlení a hry pro rozvoj soustředění. Program se koná vždy na jaře. Dle domluvy s rodiči v pravidelných setkáních jednou za týden či jednou za dva týdny, po dobu tří měsíců. Zahájení programu předchází konzultace s rodičem a práce s dítětem, která probíhá většinou již v prosinci předchozího roku.

Rozvojové skupinky pro rodiče a děti často nabízí rovněž školy. V případě, že rodičům z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje navštěvovat náš program pro předškolní děti, navrhujeme se informovat v příslušné spádové škole o probíhajících edukativně-stimulačních skupinkách.

Máte doma předškoláčka a nejste si jisti jeho zaškolením? Anebo chcete Vaše dítě zaškolit, ale víte, že ještě potřebuje rozvíjet některé oblasti? V tom případě můžete využít individuální rozvojový program PŘEDŠKOLÁČEK, který je přizpůsoben přímo na míru Vašemu dítěti. Stačí si v poradně zažádat o vyšetření dítěte, na kterém zjistíme, kde jsou jeho silné stránky a naopak, které předškolní dovednosti je třeba rozvíjet. Na základě výsledků vytvoříme individuální plán rozvoje dílčích schopností a dovedností. Cílem programu je mimo jiné ukázat rodičům vhodné metody a postupy práce s dítětem.

V případě, že Vás nabízené rozvojové programy zaujaly, prosím kontaktujte naše pracoviště. 

Mgr. Dana Čechová - psycholožka, pracoviště Vyškov