OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

20 led

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Podpůrné pedagogické pozice v OPPP Vyškov

 

Od 1. 1. 2023 jsme zahájili řešení projektu „Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic“ na některých školách okresu Vyškov a Blansko. Registrační číslo projektu: CZ.0 2.02.03/00/22_002/0003339