OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Aktuální články pracoviště Vyškov

22 lis

Hledáme školní psychology / speciální pedagogy pro nově vznikající pracovní pozice na některých školách v okresech Blansko a Vyškov od 1. 1. 2023.

03 srp

SÍDLO:

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov,

příspěvková organizace

Jungmannova 2

Vyškov, PSČ 682 01

+420 517 348 706

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PRACOVIŠTĚ:

Blansko

Adresa: Nad Čertovkou 17, Blansko, 678 01

Telefon:  516 417 431 

Mobil: 605 286 685

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Boskovice

Adresa: Štefánikova 2, Boskovice, 680 01

Telefon:  516 454 178 

Mobil: 721 754 139

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MAPY:

Pracoviště Vyškov

Pracoviště Blansko

Pracoviště Boskovice

31 čvc
31 čvc
31 čvc

Připravujeme

12 bře

Pedagogicko-psychologické poradny v České republice patří do sítě školských poradenských zařízení. Jejich služby jsou poskytovány na základě ustanovení Školského zákona. Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem, nabízí standardní poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením na jejich žádost bezplatně. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, u nezletilého písemný souhlas jeho zákonného zástupce, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak. 

Žádosti o nabízené služby jsou přijímány osobně, telefonicky prostřednictvím webových dotazníků podle data příchodu nebo dle povahy případu. Termín a hodinu návštěvy sdělujeme žadateli písemně nebo telefonicky minimálně týden před jejím konáním. Nevyhovuje-li stanovený den nebo hodina návštěvy, operativně je lze upravit podle možností poradny a požadavků žadatele. V případě, že zákonný zástupce nebo dítě onemocní, není vhodná návštěva poradny. Pokud se nemůže žadatel o poskytnutí služby dostavit ve stanoveném termínu k návštěvě poradny, je nezbytné aby svoji neúčast bez odkladu oznámil na telefonní číslo poradny ještě před termínem návštěvy.

Poradenské služby jsou poskytovány v důvěrné atmosféře v provozní době od 7:30 do 16:00 hodin. V dopoledních hodinách zpravidla provádíme odborná vyšetření, odpoledne konzultujeme nebo poskytujeme terapeutická vedení. Po dobu hlavních a vedlejších školních prázdnin je provoz zařízení omezen většinou na příjem žádostí o poskytnutí služby. V případě, že dítě je v evidenci odborného lékaře, klinického psychologa nebo jiného poradenského pracoviště je vhodné přinést zprávy o posledních vyšetřeních. Pro účely lepšího posouzení vzdělávacích nebo výchovných potíží doporučujeme požádat školu o vyplnění školního dotazníku o žákovi, který nám poskytne širší vhled do zjišťované problematiky. Školní dotazník postačí přinést při příležitosti první návštěvy poradny.

Do poradny přichází nezletilý zpravidla v doprovodu svého zákonného zástupce, který zodpovídá za úplné a správné předání osobních údajů o svém dítěti. Doporučujeme kartičku pojištěnce (dítěte) vzít s sebou na první návštěvu. Vzhledem k tomu, že návštěva poradny může připadat dětem dlouhá, je vhodné vzít jim občerstvení.

Podle Listiny základních práv a svobod je smyslem ochrany osobních údajů zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahování do jeho soukromého a osobního života, neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním jeho osobních údajů. Poradenští pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích. V zájmu klienta zpřístupní údaje jiným osobám výhradně s jeho písemným souhlasem.

 

 

28 říj

Ministerstvo školství vydalo materiál pro předškolní vzdělávání, č.j.MSMT-9482/2012-22