OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

02 zář

Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Jste student maturitního oboru? Jste v maturitním ročníku? Jste náš klient? Máte speciální vzdělávací potřebu, která byla ve vzdělávání v průběhu studia

kompenzována realizací podpůrných opatření druhého, případně vyššího stupně? Chcete si na našem pracovišti zažádat o Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky? Co máte udělat?

1. Pokud Vám skončila, nebo bude končit platnost Doporučení ŠPZ, je třeba zažádat si o kontrolní vyšetření: telefonicky, přes elektronickou přihlášku - https://www.opppvyskov.cz/index.php/objednavka-boskovice

2. Pokud je Doporučení ŠPZ platné a bude platné do konce studia je třeba se objednat na konzultaci: telefonicky, případně přes elektronickou přihlášku.

Co je dále nutné a nezbytné:

K žádosti o Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky je nezbytné přinést Dotazník pro střední školy. Dotazník naleznete na: https://www.opppvyskov.cz/images/doc-vys/dotaznik-pup.pdf. O vyplnění dotazníku si student zažádá ve škole. Dotazník elektronicky vyplňuje pověřený pracovník školy (výchovný poradce nebo koordinátor pro inkluzivní vzdělávání), po vytisknutí jej potvrdí a předá studentovi, který s ním přijde na kontrolní vyšetření nebo konzultaci.

Na konzultaci projednáme obsah Doporučení. Zkonzultujeme možná uzpůsobení dle dosud realizovaných podpůrných opatření. Doporučení se vyplní elektronicky, následně vytiskne a student si odnese jednu verzi, kterou přiloží k přihlášce k maturitní zkoušce. Potvrzená elektronická verze se souhlasem klienta aktivuje v systému Cermat. 

Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky se pro tento školní rok vystavuje do 15.11.2022.

Mgr. Michaela Dufková