OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

Aktuální články pracoviště Boskovice

20 zář

Jste student maturitního oboru? Jste v maturitním ročníku? Jste náš klient? Máte speciální vzdělávací potřebu, která byla ve vzdělávání v průběhu studia kompenzována realizací podpůrných opatření druhého, případně vyššího stupně? Chcete si na našem pracovišti zažádat o Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky?