OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

01 pro

Relaxace

Slovník cizích slov definuje relaxaci jako „uvolnění, povolení,

zmírnění, ustálení rovnovážného stavu, proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napěti“ (Slovník cizích slov ABZ.cz).

Relaxace je v současné době často využívané slovo, přestavuje velké množství nejrůznějších postupů, od jejich širokého významu až po úzce specializovanou činnost, často terapeutickou. Pokud se máme zamyslet nad možností relaxace pro děti, je vhodné s uvědomit, z jakého důvodu o relaxaci pro dítě uvažujeme, proč ji potřebuje, v jaké souvislosti, popř. zda byla našemu dítěti doporučena.

Můžeme si klást otázky  -     Vnímáme naše dítě jako unavené? 

  • Máme pocit, že je neklidné, neradostné?
  • Zdá se nám úzkostné, nejisté, bojácné?
  • Nestíhá všechny na něj kladené úkoly?
  • Nedokáže se soustředit?
  • Špatně usíná, má problémy se spánkem, budí se?
  • A jistě vymyslíme mnohé další…..

Začneme přemýšlet, jak svému dítěti pomoci a relaxace může být jednou z cest, která nás napadne. Měli bychom se zamyslet nad tím, co o relaxaci víme, jak si ji představujeme, zda je v našich silách dítěti pomoci sami, tím, že mu umožníme relaxaci, uvolnění, zmírnění v širokém smyslu slova.

Co je relaxace v širokém smyslu slova? Mnoho dospělých na otázku, jak relaxuješ, odpoví, že například čtením, poslechem oblíbené hudby, procházkou, cvičením …….

Jak u dětí? Pokud si rodič odpoví na některou z položených otázek ano, pro moje dítě platí, že je … unavené …neklidné…, může se zpočátku pokusit najít vlastní cestu, jak stav zlepšit, změnit, jak svému dítěti pomoci.

Například: dítě nám připadá unavené: podíváme se, jaký má každodenní rozvrh, kolik má učení, kolik různých kroužků, má čas na vlastní odpočinek, nicnedělání? Jsou pro něj škola či jiné činnosti (kroužky, sport…) hodně náročné?  Nemůžeme sami něco změnit, najít odpočinkový čas, zvážit, které kroužky jsou nezbytné, zda nemáme příliš velké nároky na školní dovednosti.

Nebo: dítě je neradostné: co jej trápí, můžeme si s ním popovídat a pomoci vyřešit jeho problém, nebo vyhledat odbornou pomoc.

 

Když nastane situace, že uvažujeme o využití některé relaxační techniky pro dítě, máme různé možnosti.

Najdeme si poblíž bydliště odborníka, který se relaxacemi pro děti zabývá (například v pedagogicko-psychologické poradně). Příslušný odborník vybere vhodnou relaxační techniku, naučí nás, jak relaxaci provádět, pracujeme pod jeho vedením. Pokud tuto možnost nemáme, můžeme zkusit využít odborné publikace, které nás relaxační technikou povedou. 

Některé relaxační techniky, vhodné pro děti: dětská jóga, dechová cvičení, relaxace s imaginací, autogenní trénink pro děti, relaxační hry pro děti.

V různých nakladatelstvích je nabídka poměrně velkého množství knih s tématikou relaxace pro děti, lze najít i CD či DVD. Příklady publikací:

Příběhy z měsíční houpačky (Muller,E.l)

Relaxace nejen pro děti s ADHD  (Jucovičová, D., Žáčková, H).

Dýchej jako medvídek (Willy, K.)

Lali cvičí jógu (Luhanová, H.)

Hravá jóga pro děti (Dvořáková, A.)

 

Zpracovala: PhDr. Ilona Pešová