OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

10 led

Strategie čtení s porozuměním

V tomto příspěvku navazuji na článek Jak rozvíjet čtení s porozuměním. Níže popisuji další možnou strategii, kterou můžete při čtení s Vašimi dětmi využívat. 

Pyramida - osnova událostí

Strategii je možné použít při zpracování příběhu, např. při zápisu do tzv. čtenářských deníků. Na základě pyramidy sestavíte obsah příběhu. Do pyramidy můžete vpisovat v průběhu čtení nebo po čtení, záleží na délce textu. Snažte se, aby Vaše dítě slova do pyramidy vymýšlelo samo. Než se však s technikou naučí pracovat, počítejte s Vaší dopomocí. 

 

___________

jméno hlavní postavy (1 slovo)

 

___________  ___________

popis hlavní postavy (2 slova)

 

__________  ____________  ___________

popis místa příběhu (3 slova)

 

____________  _____________  ____________  __________

popis důležité události (4 slova)

 

____________  _____________  ____________  ___________  ____________

hlavní myšlenka nebo význam události (5 slov)

Napsala: Mgr. Michaela Dufková, speciální pedagog

Zdroj: Doc. PaedDr. Erik Žovinec, Ph.D. Akreditovaný vzdělávací program: Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s dyslexií a atypickým vývojem čtenářských dovedností. 22.9.2017