OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

10 led

Strategie čtení s porozuměním

V tomto příspěvku navazuji na článek Jak rozvíjet čtení s porozuměním. Níže popisuji další možnou strategii, kterou můžete při čtení s Vašimi dětmi využívat. 

Pyramida - osnova událostí

Strategii je možné použít při zpracování příběhu, např. při zápisu do tzv. čtenářských deníků. Na základě pyramidy sestavíte obsah příběhu. Do pyramidy můžete vpisovat v průběhu čtení nebo po čtení, záleží na délce textu. Snažte se, aby Vaše dítě slova do pyramidy vymýšlelo samo. Než se však s technikou naučí pracovat, počítejte s Vaší dopomocí. 

 

___________

jméno hlavní postavy (1 slovo)

 

___________  ___________

popis hlavní postavy (2 slova)

 

__________  ____________  ___________

popis místa příběhu (3 slova)

 

____________  _____________  ____________  __________

popis důležité události (4 slova)

 

____________  _____________  ____________  ___________  ____________

hlavní myšlenka nebo význam události (5 slov)

Napsala: Mgr. Michaela Dufková, speciální pedagog

Zdroj: Doc. PaedDr. Erik Žovinec, Ph.D. Akreditovaný vzdělávací program: Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s dyslexií a atypickým vývojem čtenářských dovedností. 22.9.2017

 

Další strategie, která může pomoci s porozuměním čteného, udržením pozornosti, soustředěnosti při čtení:

Před samotným čtením si uvědomit, co hledám, co se chci dozvědět, nezůstat jen jako pasivní konzument čteného textu.

Před čtením si stanovíme "?". Formulujeme otázku, na kterou budeme v průběhu čtení hledat odpověď.

To samozřejmě vyžaduje přípravu, zapojení rodiče, který si text dopředu přečte a vytvoří otázku.

Při čtení se čtenář soustředí na hledání odpovědi, což vyžaduje pozornost a zachytí i další informace.

Otázky můžete přidávat, rozšiřovat.

Buďte kreativní, otázku i odpověď můžete i nakreslit. 

Pamatujte na to, že čtenářské schopnosti a dovednosti se rozvíjí a udržují jen pravidelným tréninkem, pravidelným čtením. To platí nejen pro děti, ale i dospělé.

Článek doplnila: Mgr. Michaela Dufková, speciální pedagog

16.12.2020