OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

28 čvn

ROPRATEM

Od září 2017 nabízíme nový komplexní program na rozvoj pracovního tempa - ROPRATEM. Program je určen především dětem a studentům, kteří se potýkají s pomalým pracovním tempem. 

Jde o každodenní tříměsíční individuální práci dítěte s rodičem v domácím prostředí, zhruba 15-20 minut denně. Vhodnější je, když práce probíhá pod vedením speciálního pedagoga, respektive proškoleného odborníka, který programem provází, zajišťuje vstupní a výstupní kontrolní úkoly, pomáhá vytvářet strategie řešení. Správné plnění celého programu vede k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat. Je určen dětem od konce 3. třídy, s úspěchem se realizuje i u středoškoláků. 

Rozvíjí:

 • porozumění čtenému,
 • schopnost organizovat si práci,
 • logické myšlení,
 • soustředění a pozornost,
 • zrakové rozlišování,
 • paměť, 
 • schopnost přepínat mezi různými způsoby vnímání,
 • práci s posloupnostmi,
 • prostorové vnímání,
 • sebekontrolu, 
 • grafomotoriku. 

Pokud se chcete se svým dítětem do programu pustit je třeba si položit kladně na následné otázky:

 • Chce se moje dítě programu aktivně zúčastnit?
 • Zvládneme každý den splnit dva úkoly, udělat jejich kontrolu?
 • Zvládneme v průběhu programu asi 3-4 návštěvy v poradně v odpoledních hodinách?

Pokud je na všechny otázky Vaše odpověď kladná, tak už jen stačí kontaktovat (telefonicky, mailem, elektronickou objednávkou) naši poradnu, domluvit se na první setkání a objednat si pracovní listy na níže uvedených webových stránkách. 

Proškolené speciální pedagožky: Mgr. Michaela Dufková, Mgr. Pavlína Kryštofová

Více o programu na www.chytrehrani.com

Zdroje: KOPECKÁ, Iva a Dagmar ŽENKOVÁ. Akreditovaný vzdělávací program: ROPRATEM. 12.7.2017.

 

Zapsala: Mgr. Michaela Dufková