OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

07 pro

Vyšetření školní zralosti

Blíží se období zápisů do školy, období, kdy rodiče stojí před rozhodnutím, zda je jejich dítě připravené k zahájení školní docházky.

V rozhodování Vám pomůže mateřská škola, kterou Vaše dítě navštěvuje. Pokud dítě chodí do školky pravidelně, pedagog s dítětem pracuje, rozvíjí potřebné oblasti, vypracovává si orientační vyšetření, může Vám v rozhodování pomoci. Podrobnější vyšetření se realizuje ve školských poradenských zařízeních, tedy i v naší Oblastní Pedagogicko psychologické poradně. Vyšetření školní zralosti u nás začínají v březnu. Na vyšetření se objednejte pomocí elektronické objednávky - http://www.opppvyskov.cz/index.php/objednavka-boskovice.

Vyšetření školní zralosti realizujeme v dopoledních hodinách, délka zhruba 1 1/2 hodiny. V úvodu vyšetření Vás čeká rozhovor s odborným pracovníkem, poté bude Vaše dítě pracovat samostatně se stejným pracovníkem. Na konci vyšetření Vám odborný pracovník sdělí závěry, dle potřeby vysvětlí jak rozvíjet oblasti, ve kterých má Vaše dítě zatím problémy. Po ukončení vyšetření vypracuje odborný pracovník zprávu a ta Vám bude zaslána domů, případně si ji po domluvě můžete osobně vyzvednout. Pokud bude doporučen odklad školní docházky vystaví odborný pracovník stručné doporučení k odkladu školní docházky, které odevzdáte při zápisu, nebo v období správního řízení po zápisu (do 30 dnů). K žádosti o odklad školní docházky musíte ještě přiložit doporučení dětského lékaře, nebo odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Co budete k vyšetření v poradně potřebovat:

  • Zprávy z odborných vyšetření - např. pokud je vaše dítě v péči dětského neurologa je vhodné přinést k vyšetření aktuální/poslední zprávu. Dále je třeba informovat poradenského pracovníka o tom, zda dítě není v péči a evidenci jiného školského poradenského zařízení (např. Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči)
  • Záznamy o dosavadním vývoji dítěte - v rámci prvního vyšetření v poradenském zařízení se sestavuje anamnéza - údaje od narození po současnost, včetně motorického vývoje, vývoje řeči, zdravotného stavu, od kdy chodí do MŠ, jak si ve školce zvykalo...
  • Rodné číslo dítěte.
  • Dále je vhodné vzít dítěti přezůvky. Pracovny jsou vybaveny koberci. Na pracovišti máme k dispozici jednorázové návleky.
  • Je-li třeba vezměte dítěti svačinu, pití.
  • Vyšetření v poradně je bezplatné.
  • V případě projevů nemoci si prosím telefonicky domluvte náhradní termín. 

Pro děti, u kterých bude doporučen a realizován odklad školní docházky nabízíme skupinový stimulačně edukativní program.

O programu  na: http://www.opppvyskov.cz/index.php/services/projects/62-programy-boskovice/35-ess

Mgr. Michaela Dufková