OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

01 úno

Vyšetření školní zralosti

Zápisy do základních škol se v letošním školním roce konají bez návštěv dětí a rodičů ve škole. To ovšem nemění nic na tom, že rodiče stojí před rozhodnutím, zda je jejich dítě připravené k zahájení školní docházky.

V rozhodování Vám pomůže mateřská škola, kterou Vaše dítě navštěvuje. Pokud dítě chodí do školky pravidelně, pedagog s dítětem pracuje, rozvíjí potřebné oblasti, vypracovává si orientační vyšetření, může Vám v rozhodování pomoci. Podrobnější vyšetření se realizuje ve školských poradenských zařízeních, tedy i v naší Oblastní Pedagogicko psychologické poradně. Vyšetření školní zralosti u nás začínají v březnu. Na vyšetření je nutné se telefonicky objednat na telefonních číslech uvedených v kontaktních informacích. Můžete využít i elektronickou objednávku - http://www.opppvyskov.cz/index.php/objednavka-boskovice.

Vyšetření školní zralosti realizujeme v dopoledních hodinách, délka zhruba 1 1/2 hodiny. V úvodu vyšetření Vás čeká rozhovor s odborným pracovníkem, poté bude Vaše dítě pracovat samostatně se stejným pracovníkem. Na konci vyšetření Vám odborný pracovník sdělí závěry, dle potřeby vysvětlí jak rozvíjet oblasti, ve kterých má Vaše dítě zatím problémy. Po ukončení vyšetření vypracuje odborný pracovník zprávu a ta Vám bude zaslána domů, případně si ji po domluvě můžete osobně vyzvednout. Pokud bude doporučen odklad školní docházky vystaví odborný pracovník stručné doporučení k odkladu školní docházky, které odevzdáte při zápisu, nebo v období správního řízení po zápisu (do 30 dnů). K žádosti o odklad školní docházky musíte ještě přiložit doporučení dětského lékaře, nebo odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Co budete k vyšetření v poradně potřebovat:

  • Zprávy z odborných vyšetření - např. pokud je vaše dítě v péči dětského neurologa je vhodné přinést k vyšetření aktuální/poslední zprávu. Dále je třeba informovat poradenského pracovníka o tom, zda dítě není v péči a evidenci jiného školského poradenského zařízení.
  • Záznamy o dosavadním vývoji dítěte - v rámci prvního vyšetření v poradenském zařízení se sestavuje anamnéza - údaje od narození po současnost, včetně motorického vývoje, vývoje řeči, zdravotného stavu, od kdy chodí do MŠ, jak si ve školce zvykalo ...
  • Rodné číslo dítěte.
  • Dále je vhodné vzít dítěti přezůvky. Pracovny jsou vybaveny koberci. Na pracovišti máme k dispozici jednorázové návleky.
  • Je-li třeba vezměte dítěti svačinu, pití.
  • Vyšetření v poradně je bezplatné.
  • V souvislosti s hygienickými opatřeními je třeba u nás využít desinfekce, mít roušku nebo respirátor a v doprovodu dítěte přijde jeden zákonný zástupce.
  • V případě projevů nemoci si prosím telefonicky domluvte náhradní termín. 

Pro děti, u kterých bude doporučen a realizován odklad školní docházky nabízíme skupinový stimulačně edukativní program.

O programu  na: http://www.opppvyskov.cz/index.php/services/projects/62-programy-boskovice/35-ess

Mgr. Michaela Dufková