OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

29 čvn

Hygienická opatření od 1.7.2020

Vážení klienti, v souvislosti s COVID 19 Vás žádáme o  respektování pravidel nastavených v prostorách OPPP.  Vzhledem k tomu, že se u nás střídají klienti

z různých částí okresu i mimo okres, budeme i nadále požadovat v zájmu naší i vaší ochrany nošení respirátorů při vyšetření. I nadále provádíme pečlivou desinfekci prostor, dodržování vzdáleností při čekání. Během vyšetření komunikujeme s vaším dítětem i s Vámi v kratší blízkosti než jsou doporučené 2 metry.

 Děkujeme za pochopení

                                    Pracovníci OPPP, pracoviště  Boskovice