OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

28 lis

Metodik prevence

pro oblast Boskovicka i Blanenska  je paní Mgr. Olga Trmačová, která sídlí v prostorách OPPP  v Blansku, ale poskytuje služby i pro školy a školská zařízení oblasti Boskovicka.