OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

05 pro

Jak trénovat paměť, aby se nám lépe učilo

V březnu 2018 jsem navštívila seminář Jak trénovat paměť, aby se nám lépe učilo. Načerpala jsem spoustu nových informací a byla bych ráda, kdyby si každý, kdo má zájem, mohl

k těmto metodám najít cestu. Žijeme v době, která nás zahlcuje informacemi. Nestačí jen informace umět rychle nalézt, ale především se v nich dobře orientovat, propojit je, uchovat, využít. K tomu potřebujeme efektivně využívat paměť. Paměť je ovlivňována kladnými i zápornými faktory. Ke kladným počítáme pochopení zadání, klid na práci, soustředění, pohodu, zájem, přiměřený pohyb, stravu. Nepříznivě naši paměť může ovlivnit to, že neporozumíme zadání, únava, nezájem, stres, přeinformovanost, přejídání, internet, mnoho úkolů naráz.Ke kvalitnímu využití paměťové kapacity jsou velmi přínosné základní stavební kameny pro všechny paměťové metody -  asociace - spojení mezi jednotlivými psychickými vjemy, myšlenkami, pocity, náladami, často na základě předchozí zkušenosti. Při vytváření asociací dbáme na to, aby byly konkrétní, zapojujeme fantazii, mohou být osobní, emoční, smyslové, akční, pohybové. Vždy je vhodnější, když jsou pozitivní. Ke kvalitnímu zapamatování informace se mohou využívat např. tzv. Akrostika - vytvořit větu, jejichž slova začínají na začáteční písmena informací, které si chceme zapamatovat.

Příklady:

Láďo, Co Dělá Maminka? - římské číslice - L - 50, C 100, D - 500, M - 1000

Pokud potřebujeme pomůcku na všechny římské číslice, pomůže nám věta:

Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města. 

Eva Hodila Granát Do Atomové Elektrárny - struny na kytaře.

Eva Gumu Hodila Do Fůry - noty na linkách (zdola).

Studený Talíř - Špatný Řízek - druhy zubů - stoličky, třmenové, špičáky, řezáky.

Češi Obvykle Žijí Z Mála Financí - Barvy duhy - Č - červená, O - oranžová, Ž - žlutá, Z - zelená, M - modrá, F - fialová

 

Každý z nás asi využívá také tzv. Akronyma - slova, která v sobě obsahují části jiných slov, jež si chceme zapamatovat. 

Příklad:

DEKA - názvy vitamínů, které jsou rozpustné v tucích - Vitamíny D, E, K, A

FACE - anglický výraz pro tvař - velká písmena jsou noty mezi linkami (zdola).

Patří sem i běžné zkratky používané v komunikaci, v IT komunikaci, při psaní SM zpráv, na sociálních sítích. 

Na internetu najdeme různé slovníky, např.: http://www.nuv.cz/vystupy/zkratky-a-akronyma-1

 Dále využíváme komplexnější základní paměťové metody.

 Metoda Loci - metoda římského paláce, pomocné cesty. Umožňuje pamatovat si nejen velké množství pojmů, ale také jejich posloupnost.

 Vytvoříme si cestu. 

Vycházíme z toho, že informace si lépe zapamatujeme, když je máme k čemu přiřadit - pokoj, kancelář, cesta do práce, cesta na nákup...

Můžeme si vytvořit i tři cesty, které střídavě využíváme k ukládání informací - nákup, plán dne, prezentace, zapamatování pro nás důležitého telefonního čísla, pin, rodného čísla, zapamatování dat - jména, názvy našich nejvyšších kopců dle nadmořské výšky, názvy řek dle délky toku.

Na zvolenou a využívanou cestu můžeme "zavěšovat" další informace. Kombinací písmeno-číslo si např. k našim nejvyšším kopcům přiřadíme nadmořskou výšku - ale to až v dalším článku. 

Na jednu cestu můžeme napojit 20 pojmů, když máme tři cesty, zvládneme si zapamatovat 60 pojmů. Jednou může být cesta ve tmě, jindy v létě, nebo v zimě, záleží na naší fantazii a kreativitě.

Důsledně přiřazujeme dvojice stanoviště-pojem. 

Stanoviště konkrétně vizualizujeme, nikdy nezobecňujeme. 

Jednotlivá zastavení se od sebe musí jasně lišit. Pokud máme na cestě dvě podobné lavičky, nebo v pokoji dvě stejná, podobná okna, zahrneme do cesty vždy jeden objekt.

Zastavení jsou za sebou ve stejném sledu, jako v reálu.

Preferujeme objekty, do kterých lze vložit něco konkrétního.

Konkrétní příklad, s laskavým souhlasem autorky (a také lektorky semináře) najdete na:

http://www.trenovani-pameti.cz

Pamatujte, že nejefektivnější mnemotechnickou pomůckou je ta, kterou si sami vytvoříte. 

Zdroj: Ing. Pavlína Boučková. Akreditovaný vzdělávací program: Jak trénovat paměť, aby se nám lépe učilo. 16.3.2018.

Zpracovala: Mgr. Michaela Dufková, speciální pedagog