OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

31 bře

Jak na distanční výuku v bodech

Vážení žáci, studenti i rodiče,
kolektiv pracovníků OPPP Vyškov, pracoviště Blansko pro vás připravil několik důležitých bodů, které by vám měly pomoci překonat dobu distanční výuky.

Pokud problémy s distančním vzděláváním vašeho dítěte i tak přetrvávají, můžete se kdykoli na naše pracoviště obrátit, rádi vám pomůžeme.

PLÁNOVÁNÍ
* Plánuj každý den
* Popřemýšlej a rozvrhni si činnosti tak, aby byly reálně zvládnutelné
* Stanov si priority a reálné cíle

REŽIM DNE
* Stanov si časový harmonogram činností během dne
* Nezapomínej na spánek a odpočinek
* Vnímej svoje biorytmy
* Mysli na to, že správný časový harmonogram zkracuje dobu učení

KOMUNIKACE
* Ptej se - musíš rozumět tomu, co se učíš !!!
* Zaměř se na to, co ti nejde – pracuj s chybou – požádej o zpětnou vazbu
* Hledejte více zdrojů (ověřujte informace)
* Vyzkoušej se sám – třeba myšlenkovou mapou …

MOTIVACE
* Souznění potřeb, priorit a kompromisů
* Motivace začíná uvědoměním si „PROČ“
* Pochvala a ocenění je jedním z nejúčinnějších prostředků motivace (sebeuznání – uspokojení vlastních potřeb – zdravé sebevědomí – bezpečí)
* Stanovení dosažitelných cílů posiluje motivaci
* Nejobtížnější je motivace sama sebe, je ale neúčinnější (CHCI = ZVLÁDNU)

ŘEŠENÍ PROBLÉMU
* Každý problém má řešení
* Je-li mnoho problémů, je třeba si stanovit priority
* Na řešení problémů nejste sami (i když se to tak může zdát)
* Řešit problém však musíte chtít …. motivace …
* S řešením problémů při distanční výuce vám může pomoci, vyučující, třídní učitel, školní poradenské pracoviště, pedagogicko-psychologická poradna  

Vyměňte strach za sebedůvěru, s důvěrou roste pocit bezpečí, s bezpečím roste schopnost správně se rozhodovat.


Plno správných rozhodnutí v této nelehké době přeje kolektiv OPPP Vyškov, pracoviště Blansko.

Zpracovala: Mgr. Olga Trmačová