OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV 
příspěvková organizace 

30 bře

Přípravné třídy základní školy

Rodičům dětí, kteří si nejsou jisti, zda je jejich dítě zcela připraveno plnit požadavky týkající se nástupu do první třídy základní školy, lze doporučit přípravnou třídu.

Je předpoklad, že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Proto je vhodné se co nejdříve objednat v PPP na vyšetření školní zralosti.

V okolí Blanska jsou zřízeny přípravné třídy při ZŠ Blansko, ul. Salmova, při ZŠ Adamov a při ZŠ Bílovice.
Obsah vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem.

Za PPP Blansko Mgr. Monika Masaříková