OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

21 pro

Vánoční přání

Příjemné prožití vánočních svátků. V novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů.

Přeje kolektiv pracovníků OPPP Vyškov - pracoviště Blansko