OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

10 pro

Máte doma nadané dítě?

Nadání je vrozené, ale velký vliv na něj má i okolí a jeho působení, čím dříve se podaří nadání rozpoznat a rozvíjet, tím lépe.

   Nadané dítě se odlišuje od svých vrstevníků svou bystrostí, je velice zvídavé, rychle se učí, rychle chápe, umí dávat různé pojmy či situace do souvislostí, má bohatou slovní zásobu, slova dokáže dávat do správného tvaru. Již v předškolním věku má zájem o písmena a čísla, zajímá se o knihy, čte dříve než ostatní děti (kolem čtvrtého roku), zajímá se o různá témata jako je vesmír, mapy, státy, vyniká v matematice, brzy pochopí princip násobení a dělení.  Nadané dítě má prostě mnoho zájmů a koníčků, rozumí si více se staršími dětmi a dospělými než se svými vrstevníky. Proto je dobré jeho talent rozvíjet i doma, zadávat mu náročnější úkoly, aby se takové dítě nenudilo, zajistit pro něj podnětné prostředí.
   Pro menší děti můžeme využít různé hry rozvíjející logické myšlení např. šachy, aktivity, dáma, pexeso, scrabble atd. a různorodé stavebnice (lego, merkur,…). Důležité je sledovat i zájmy dítěte, snažit se jej v nich podpořit, udělat si čas na jeho otázky a odpovídat na ně, využívat pro tento účel různé encyklopedie, internet apod.
V mladším školním věku je potom lepší navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu a svěřit diagnostiku takového dítěte do rukou odborníků, kteří dokáží na základě výsledků vyšetření nastavit pro dítě adekvátní podpůrná opatření, aby se rozvíjelo nejen v oblastech, v nichž je nadprůměrné, ale aby byly posilovány i ty oblasti, které jsou oslabené např. grafomotorika apod.
   Podpora nadaných žáků na základní škole pak spočívá v možnosti individualizace v rámci běžné výuky, což je obohacování, prohlubování a  rozšiřování učiva, popřípadě jeho akcelerace. Při vzdělávání nadaného žáka lze postupovat dle Plánu pedagogické podpory nebo dle Individuálního vzdělávacího plánu.
V době přestupu nadaného dítěte na vyšší stupeň ZŠ se naskýtá možnost přestoupit na víceleté gymnázium, poněvadž u těchto dětí je předpoklad vysokoškolského studia.

K rozvoji nadání dítěte v předškolním i školním věku můžete využít tuto literaturu a internetové zdroje.

Doporučená literatura o nadání
Dvojité výjimečnosti (Nadané děti s poruchou učení), Portešová, Šárka (2004)
Co by měli učitelé a psychologové vědět o nadaných dětech, Portešová, Šárka (2003)
Emocionální problémy nadaných dětí, Portešová, Šárka (1998)
Základy pedagogiky nadaných, Jana Jurášková, IPPP Praha, 2007
Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Fořtík, Fořtíková, Portál, 2007
Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě ZŠ, E. Machů, 2006, PF MU
Nadání a nadaní, Hříbková, 2,005, PF UK Praha
Nadané dítě, F. J. Monks, 2002, GRADA
Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, J. Laznibatová, 2001,IRIS Bratislava
Učíme děti myslet a učit se, R. Fisher, 1997, Portál Mentální mapování, Buzan, Portál, 2007
IQ a inteligence, Mackintosh, 2000, GRADA
Talent a nadání - jejich rozvoj ve volném čase, J.Sejvalová, 2004, IDM MSMT, Praha
O šílenství, podivínství a genialitě, Youngson, 2000, Portál
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Belz, Siegrist, Portál
Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí, Nessia Laniado, 2004, Portál
Jak rozvíjet nadání vašich dětí, J.R. Campbell, Portál
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj, L.E. Shapiro, Portál
Trénink kreativity, E. Maisel, Portál
 
Internetové zdroje:
Podrobnější informace k této problematice na www.nadanedeti.cz nebo www.ippp.cz
 
Seznam literatury vhodné pro přímou práci s nadanými dětmi
Obecné:
Chyťte Bycha, K. a J. Smolíkovi, Portál
Ve škole straší, K. a J. Smolíkovi, Portál
Hry pro tvořivé myšlení, Portmanová, Portál
Encyklopedie Universum
Encyklopedie Diderot
Svět vědy a techniky, Dětská ilustrovaná encyklopedie, SLOVART, 1995
Velká dětská encyklopedie, Cesty, 1995
Proč se svět točí, J. Johnsonová,1999
OXFORD - Školní encyklopedie 1.-5. díl, Svojtka and Co. Praha, 1999
Jak se to dělá?, Reader's Digest Výběr, 1996
Už vím proč I. a II., H. a E. Škodovi, Albatros, 1979
Objevy a vynálezy tisíciletí, F. Houdek a kol., Lidové noviny, 2002
Neviditelný svět, Peter Lafferty, Orbis Pictus, 1993 (svět viděný mikroskopem)
1000+1 věc, kterou byste měli vědět o vědě, James Trefil, Lidové noviny, 1993 (zajímavosti o biologii, fyzice, astronomii)
Velká kniha optických iluzí, Albatros, 2003
Kouzelná knížka optických iluzí, E. R. Churchill, Portál
Největší kniha hlavolamů pro děti od 9 let, F. Aulas, Computer Press, 2006
Lišácké hádanky a hlavolamy, Rozvoj logického myšlení pro děti od 9 let, A. Hart -Davis, Portál, 2006
Šifry a hry s nimi, T. Hanžl ad., Portál, 2007
Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení a Hlavolamy pro rozvoj představivosti a myšlení, M. A. Di Spezio, Portál
Logické hádanky a jak je řešit, M. Mandellová, Portál
Magická kniha hlavolamů, M. C. Edmiston, M. Mandeli, Portál
Knížka pro chytré děti, (od 7 do 12 let), V. Krumphanzlová, Portál
Kriminální případy pro detektivy začátečníky, J Brožek, Portál
Hlavolamy, hry a karetní triky, R. Blum, Portál
Sudoku pro děti, (od 8 let), M. Rios, Portál
50 karetních her pro bystré hlavy, (od 6 do 9 let), M. Golick, Portál
Poznání za milion (od 4 do 8 let), H. Vlasová, Portál
 
Astronomie:
Obrazový atlas vesmíru, SLOVART, 1998
Dětský atlas vesmíru, Svojtka and Co., 2001 (pro malé vědce - začátečníky) Vesmír, Fortuna Print, 2003
100+1 záludných otázek astronomie, Aventinum, 2003
Matematika:
Počítejte s Klokanem, nakladatelství Prodos, sbírky úloh
Guinnessova kniha o číslech, Mladá fronta, 1993
Barevná matematika pro 1.-5. třídu, M. Kaslová (učebnice pro zpestření školní výuky)
Zajímavá matematika, L. Gorké, K. Ilgner, a kol., Albatros, 1983
Čísel hra kouzelná, I. Adler, Horizont Praha, 1972 (bohatě ilustrovaná, názorná)
Matematické detektivky, B. Wise, Portál
 
Fyzika:
Moje kniha pokusů - voda, Neil Ardley, Danubiaprint, 1992
Světlo, Magnet, Stroje - Danubiaprint
Fyzika pro základní školy, Zdena Lustigová, FORTUNA, 1994 (jednoduché a zajímavé pokusy, které zvládne se zvídavým dítětem i rodič)
Malý vědec 1., 2., 3., Experimenty, které můžete provádět i doma, T. Senčanski,Computer Press, 2006
 
Příroda:
Naši brouci, J. Mařan, edico OKO, Albatros, 1972
Drahé kameny, C. Hallová, edice Pouhým okem, Osvěta, 1996
Horniny a minerály, CH. Pelland, edice Pouhým okem, Osvěta, 1994
Výpravy za dobrodružstvím, Miloš Zapletal, Albatros, 1986 (přírodopis jako dobrodružství, zajímavé pokusy, hrátky)
Neživá příroda, R. Čeman, Geografická encyklopedie REKORDY, MAPA Slovakia, Bratislava, 2001
Živý svět - zvířata, Živý svět - rostliny, MAPA Slovakia
Otisky času, Bořivoj Záruba, Aventinum, 1997 (dinosauři, ilustrace Z. Burian)
 
Historie:
Starověk, Fiona Chandlerová, FRAGMENT, 2001 (zábavný popis historie s ilustracemi)
Pravěk, Středověk, Novověk, FRAGMENT
Obrázky z českých dějin a pověstí, Z. Adla, a kol. (české dějiny jako komiks pro děti) Český jazyk:
Hry se slovy a jazykem, P. Houser, Portál
Co se slovy všechno poví (jazykové hry a rébusy), J. Hiršal, B. Grogerová, Portál, 2007
Hádanky a hříčky nejen se slovíčky (pro děti 7-11 let), Z. Pospíšilová, Portál
 
Beletrie:
Paní Láry Fáry, Betty MacDonaldová
O mé rodině a jiné zvířeně, G. Durell
To nemyslíte vážně, pane Feynmane!, R. Feynman
Hovořil s ptáky, zvířaty a rybami, Konrád Lorenz
Život se psem není pro psa, Konrád Lorenz
 
Zpracovala: Mgr. Jana Klusáková