OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

11 říj

Potíže ve čtení

Potíže ve čtení se mohou projevovat různým způsobem:


* čtení je buď pomalé, namáhavé, neplynulé, s menším výskytem chyb (tzv. pravohemisférové čtení)
* nebo naopak rychlé, překotné, se zvýšenou chybovostí (tzv. levohemisférové čtení).

Dítě může mít problémy s intonací a melodií věty. Často opakují začátky slov, neudrží pozornost na jednom řádku, přeskakují řádky a hůře se orientují v textu.

Při čtení se objevují různé chyby:
* záměny tvarově podobných písmen, např. b-p-d
* snížená schopnost spojovat zvukovou a psanou podobu hlásky
* nerozlišování hlásek zvukově si blízkých
* vynechávky písmen, slabik, slov, vět
* přidávání písmen, zvláště vkládání samohlásek do shluků souhlásek
* vynechávky diakritických znamének nebo jejich nesprávné použití
* domýšlení koncovek slov

Často se objeví i problémy v porozumění čteného textu. Dítě si nepamatuje, co četlo, reprodukce je nesprávná, jelikož se soustředí na výkon čtení. Porozumění čteného je velmi důležitá část našich čtenářských schopností a dovedností. Učí nás pracovat s informacemi.

Zdroj: Dyslexie – Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, 2008. 

Je potřeba si uvědomit, že dítě si musí čtení zautomatizovat čtením krátkých, motivačních textů. Pokud obtíže přetrvávají dlouhodobě, je potřeba náprava. K nápravě lze využít níže uvedené materiály.

Nácvik čtenářských dovedností (levohemisferický typ )
Bahnerová, Alexandra. Čtení s radostí: pracovní sešit: příprava na počáteční čtení: genetická metoda. SPN, 2013
Bednářová, Jiřina. Čtení pro mne. PPP Brno
Bednářová, Jiřina. Postřehovací slabiky. DYS Centrum
Emmerlingová, Stanislava. Když dětem nejde čtení. 1, Čtení slov s otevřenou slabikou. Portál, 2011
Emmerlingová, Stanislava. Když dětem nejde čtení. 2, Čtení slov s uzavřenou slabikou. Portál, 2011
Emmerlingová, Stanislava. Když dětem nejde čtení. 3, Čtení slov se shluky souhlásek. Portál, 2011
Havel, Jiří. Malované čtení: + 36 omalovánek. Fragment, 2013
Kubů, Libuše. Číst a psát se naučím!: cvičení, upoutávky, hry, pohádky aj. pro dyslektiky. Tobiáš, 2009
Matejová, Miloslava a Rohová, Jana. Moje první čtení pro radost a poučení: pracovní sešit pro prvňáčky. Fortuna, 2013
Michalová, Zdeňka. Základy čtení I: (projekt Odysseus): čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Tobiáš, 2005
Michalová, Zdeňka. Základy čtení II: (projekt Odysseus): čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Tobiáš, 2002
Novák, Josef. Čtenářské tabulky: analyticko-syntetická metoda rozvíjení čtenářských dovedností. Tobiáš, 2007
Novák, Josef. Čtenářské tabulky: rozvoj čtenářských dovedností: u dyslektických dětí, dětí z minoritních skupin, při prevenci poruch učení: základní soubor pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení. Augusta, 1998
Novák, Josef. Čtenářské tabulky: rozvoj čtenářských dovedností: u starších dyslektických dětí, dětí z minoritních skupin, při prevenci poruch učení: rozšiřující soubor pro analyticko-syntetickou metodu s progresivními prvky nácviku čtení. Augusta, 1998
Novák, Josef. Korekce vývojových dyslexií. 1, Základní soubor čtenářských tabulek pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení. Augusta, 1997
Novák, Josef. Korekce vývojových dyslexií. 2, Rozšiřující soubor čt. tabulek s progresívními prvky nácviku čtení. Augusta, 1997
Pospíšilová, Zuzana. Hravá písmenková škola. Grada, 2013
Svoboda, Pavel. Cvičení pro rozvoj čtení: pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení. Portál, 2012
Šrut, Pavel. Abeceda Ferdy Mravence. Reader's Digest Výběr, 2008
Tymichová, Hana. Nauč mě správně číst. Práce, 1996
Veselá, Šárka. KuliFerda: pro žáky s SPU na 1. stupni ZŠ. Pracovní sešit 3, Čtení I. Raabe, 2013
Veselá, Šárka. KuliFerda: pro žáky s SPU na 1. stupni ZŠ. Pracovní sešit 4, Čtení II. Raabe, 2013
Zelinková, Olga. Čtenářské tabulky: (cvičení pro dyslektiky VI.). Praha: Pražská pedagogicko psychologická poradna s.r.o., 2000

Čtení s porozuměním (pravohemisferický typ )
Balharová, Kamila a Prokš, Zdeněk. Astronomie bez dalekohledu, aneb, Dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se mnoho zajímavého. Praha: DYS-centrum, 2013 (čtení s porozuměním pro starší děti)
Balharová, Kamila. Život rytíře: [kniha her a čtení pro děti se specifickými poruchami učení]. Computer Media, 2011
Bednářová, Jiřina. Čteme se skřítkem Alfrédem: čtení s porozuměním a hry s jazykem. Edika, 2012
Liscinsky, Camille a Šafránková, Kateřina, ed. Čteme s porozuměním každý den: 1. třída. Šafrán, 2014 
Cardella, Karen a Šafránková, Kateřina, ed. Čteme s porozuměním každý den: 2. třída. Šafrán, 2013
Černá, M. a Strnadová, I. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií: orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. Fragment, 2006
Černá, Marie a Strnadová, Iva. Dyslexie: detektivní úkoly pro malé čtenáře. Fragment, 2011
Treuová, Hana. Čítanka pro dyslektiky 1, Tobiáš, 1997
Michalová, Zdeňka. Čítanka pro dyslektiky 2, Tobiáš, 1997
Michalová, Zdeňka. Čítanka pro dyslektiky 3, Tobiáš, 1997
Michalová, Zdeňka. Čítanka pro dyslektiky 4, Tobiáš, 1997
Nováková, Iva. Čtu a vím o čem: pracovní sešit k rozvíjení čtení s porozuměním: luštění pro malé čtenáře. Portál, 2014
Šup, Rudolf. Učíme se číst s porozuměním: pro žáky 2. až 5. ročníku základní a obecné školy: žákovská učební pomůcka určená k rozvíjení čtení s porozuměním a zjišťování jeho úrovně. Praha: R. Šup, 2001
Zámečník, Jáchym. Český jazyk. Čtení s porozuměním. Praha: Mutabene, ©2008-c2009  (Logico)
Čtení s porozuměním se Zvonilkou: [český jazyk: první třída 6-7 let /]. Egmont, 2013
Čtení s porozuměním: [český jazyk: předškoláci 5-6 let. Egmont, 2012

Oční pohyby
Jošt, Jiří. Oční pohyby, čtení a dyslexie. Fortuna, 2009
Svoboda, Pavel. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení: oční pohyby, rozlišování znaků a písmen. Portál, 2011
Bednářová, Jiřina. Zrakové vnímání, optická diferenciace II. DYS Centrum Praha
 
Webové stránky:
www.vcelka.cz

www.kaminet.cz

www.tablexia.cz


Zpracovala: Mgr. Michaela Waclawková