OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

24 zář

Předmatematické představy

K řešení početních úloh a příkladů je důležité mít vytvořeny početní představy, s kterými pak dále operujeme.

Tyto představy se utvářejí postupně a vycházejí z tzv. předmatematických představ. V předškolním věku děti například učíme rozlišovat malé-velké, menší- větší a to pomocí konkrétních předmětů. Jakmile dítě zvládne práci s konkrétními předměty, přecházíme na kartičky s předměty a puntíky. Důležité je také vést dítě ke srovnávání jednotlivých množství – kde je více, nejméně…. Poté co dítě přejde k počítání, učí se nejen vyjmenovat počet, ale i manipulaci s počtem (podej 5 knoflíků…).

Pokud dítě nemá dostatečně rozvinuté předmatematické představy, může dojít ve škole k následujícím potížím:

* potíže s orientací v číselné řadě
* potíže se zápisem a čtením čísel
* obtíže v základních operacích
* potíže při řešení slovních úloh
* problematický přechod k abstraktnímu myšlení


Doporučená literatura pro rozvoj předmatematických představ:

Bednářová, Jiřina. Předčíselné představy. PPP Brno
Michalová, Zdeňka. Do školy s Tobiášem: pracovní sešit pro rozvoj početních představ, zrakového vnímání a grafomotoriky. Tobiáš, 2007
Michalová, Zdeňka. Připravujeme se do školy: pracovní sešit pro rozvoj početních představ, zrakového vnímání a grafomotoriky.  Tobiáš, 2012
Michalová, Zdeňka. Připravujeme se do školy: pracovní sešit pro rozvoj početních představ, zrakového vnímání a grafomotoriky. Tobiáš, 2012
Penner, Angelika. Připravuji se do školy - hrajeme si s čísly a obrázky: pro předškoláky. Svojtka & Co., 2014
Kolbábková, Helena et al. Vesele do školy: na školu jsme připraveni!. Brno: MC nakladatelství, 2000
Van Gool a Lef?vre. Nauč se počítat: učíme se počítat se Sněhurkou a trpaslíky. Svojtka & Co., 2002
Čísla a počítání: matematika: ve školce 4-5 let. Egmont, 2012
Předmatematické myšlení a poznávání přírody. Praha: Raabe, 2012

Procvičování:

Bednářová, Jiřina. Struktura čísla 1-10. PPP Brno
Bednářová, Jiřina. Číselná řada do 100. Praha: DYS-centrum, 2008
Bednářová, Jiřina. Číselná řada do 1000. Praha: DYS-centrum, 2008. 2 sv.
Bednářová, Jiřina. Počítání soba Boba: cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení 3-5 let. Edika, 2014
Bednářová, Jiřina. Počítání soba Boba: cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení 4-6 let. Edika, 2014
Bednářová, Jiřina. Počítání soba Boba: cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení 5-7 let. Edika, 2014
Blažková, Růžena. Matematická cvičení pro dyskalkuliky: soubor ověřených pracovních listů pro práci se žáky s dyskalkulií na I. stupni ZŠ. Infra, 2013
Blažková, Růžena. Matematická cvičení pro dyskalkuliky 2. Infra, 2014
Michalová, Zdeňka. Rozvíjíme početní představy: pracovní sešit. Tobiáš, 2011

Zpracovala Mgr. Michaela Waclawková, speciální pedagog