OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

23 bře

Výchova dětí k vlastní sexualitě

Většina rodičů již zcela jistě zažila situaci, kdy jim jejich syn či dcera s ledovým klidem položili otázku: „jak se rodí miminko“ a „jak jsem se dostalo mamince do bříška“, „jak jsem vlastně vzniklo?“

   Při těchto slovech se nemálo rodičů začervená a rychle přemýšlejí, jak odvést pozornost dítěte na jiné téma. 
Ale jak je to vlastně správně, kdo by měl předávat dítěti předávat informace o jeho tělesném vývoji a sexualitě vůbec? A hlavně kdy je ten vhodný čas?
Pro rozvoj budoucí sexuality je důležitý již první dotek dítěte matkou ihned po porodu. Pocit blaha je vlastně libidinózní. Z hlediska fyzického kontaktu jsou v dnešní době využívány tzv. klokanky či šátky, což podporuje schopnost dítěte dotýkat se druhé osoby. Uvedené může být zamyšlením, zda potíže v navazování partnerských vtahů potažmo v sexualitě u dětí z dětských domovů či dětí „nechtěných“, nemůže pramenit již z nenaplnění této rané potřeby doteku. Děti se největšímu umění „dotýkat se“ učí do 3 roku věku. Lze si všimnout či vyzkoušet, že plačícího kojence nejlépe utišíme hlazením po zádech – dochází ke stimulaci budoucích erotogenních zón.
   Slovník dítěte týkající se pojmenování pohlavních orgánů by měla naučit rodina. Nejlépe v období, kdy se začne ptát: „jak jsem se narodilo, jak sem vzniklo“. Pokud rodiče nezareagují na otázky dítěte, informátory se stávají vrstevníci, což nemusí být ve spoustě případů ku prospěchu. Důležité také je, aby dítě vědělo, že již v době, kdy bylo v bříšku, tak se na ně rodiče těšili. V tomto věku se u jedince totiž vyvíjí základ úcty k těhotenství. Lze využít metody „kresby panáčka“, kde můžeme nakreslit to, co je na lidském těle vidět, ale i to, co vidět není. Jak dítě dozrává, mělo by dostávat informace o dalším vývoji lidské sexuality. V období do deseti let se u něj rozvíjí sexuální-nesexuální vzorce chování, které spatřuje u rodičů – jejich objetí, polibek, slovní doprovod o příjemných pocitech, atd.
V oblasti hormonální akcelerace se začíná sexualita rozvíjet zhruba kolem 10 roku věku. Podle světové zdravotnické organizace je tento věk nejzazší hranicí, kdy by dítě mělo mít základní informace o lidské sexualitě. Důležitá je také právní stránka věci, resp. zákonná hranice pro zahájení pohlavního života až po dosažení 15. roku věku. Dítě začíná poznávat vlastní tělo, učí se rozpoznávat libé či nelibé pocity. Věk 10-15 let bychom mohli nazvat fází „onanie“.
   Ve věku adolescentů se jedinci učí dovednosti párové komunikace, doteky a kontakt s druhou osobou nabývají na intenzitě. Slečna či mladý pán by ale měli vždy vědět, že k pohlavnímu styku je nemůže nikdo nutit, a že musí být připraveni převzít odpovědnost za možná rizika, např. těhotenství či pohlavní choroby. Je tedy zcela jistě na místě, aby byli seznámeni s metodami antikoncepce, jejich spolehlivostí, správným použitím a zejména vhodností vzhledem k jejich věku. Před přenosem pohlavních chorob je jedinou spolehlivou ochranou kondom. V případě zabránění těhotenství lze zmínit tzv. index bezpečnosti (100 párů užívá danou metodu po dobu 1 roku, počítá se počet selhání).
   Rodiče by měli pamatovat na to, že sexualita je přirozenou součástí každého jedince, a že objektivní a taktně podané informace můžou dětem nejlépe předat právě oni.

Zpracovala: PhDr. Martina Švancarová - psycholog