OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

21 úno

Výchova ke správné výslovnosti našich dětí

V dnešní době stále více přibývá dětí s vadami výslovnosti.

Domnívám se, že je to právě zrychleným životním tempem, nedostatečným prostorem vyhrazeným pro komunikaci v rodinách. Kupujeme dětem poutavé hračky na baterie a dálková ovládání, počítačové hry, mobily, tablety atd., ale klasickou pohádku od Františka Hrubína nebo od Boženy Němcové, říkanky od J. Lady a dalších našich předních autorů dětské literatury se dětem čtou nebo vypráví stále méně. Právě tato literatura nabízí dětem velké množství říkadel a her, které obohacují jejich jazyk, podporují rozvíjení jednoduchých dovedností a v kladném smyslu ovlivňují i jejich citový život. 
Sládkovy, Kožíškovy, Hrubínovy verše, Ladova říkadla, to je nejlepší literatura pro naše nejmenší děti. V dnešní době se však při výchově malých dětí z této literatury čerpá stále méně a méně. Domnívám se, že právě toto je jednou z příčin, proč nám stále přibývá dětí s vadami výslovnosti a že nám také narůstá počet dětí nepřipravených na školu a pak i neúspěšných v základní škole.  
Pohádka sledovaná v televizi nebo na DVD nemůže nikdy nahradit pohádku vyprávěnou rodiči samotnými, kdy se zesiluje citové pouto mezi rodiči a dítětem. U nadměrného sledování televize či hraní her na PC může docházet k tomu, že se u dítěte nerozvíjí aktivní slovní zásoba, dochází k pasivitě, dítě ztrácí zájem o komunikaci jako takovou, a začíná být přesvědčeno, že je zbytečné vyjadřovat se souvislou řečí.
Řeč přejímají děti od nás, přejmou to, co my jim dáme a čemu je naučíme.  Především rodiče jsou odpovědni za rozvoj řeči svého dítěte. Měli by své dítě vést, ve spolupráci s učitelkou MŠ, stále k novým poznatkům a hovořit s ním o všem, co je zajímá, odpovědět mu na každou otázku a nenechat ji bez povšimnutí. Nesprávná výslovnost dětí předškolního věku je vývojový, fyziologický jev. Výslovnost v předškolním věku ještě není upevněna pro značnou plastičnost vyšší nervové činnosti. Dá se proto ovlivnit včasnou výchovou ke správné výslovnosti a řeči jako takové, protože v předškolním věku je dítě nejvnímavější, nejcitlivější a přijímá vše, co je bezprostředně obklopuje.
Závěrem lze uvést, že dítěti, aby koncem předškolního věku bylo schopné souvisle, správně a srozumitelně se vyjadřovat a dorozumívat s ostatními vrstevníky a dospělými, je třeba věnovat patřičnou péči. K dosažení tohoto cíle je významná podnětnost prostředí, příležitost k aktivnímu řečovému projevu, dokonalý vzor řeči dospělých a pokud to situace vyžaduje, i úzká spolupráce s logopedem.    

Zdroj : Logopedie, Miloš Sovák (SNP 1981).

Zpracovala: Mgr. Jana Klusáková - Speciální pedagog