OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

06 bře

Hledáte zajímavé podněty pro práci s Vaším dítětem

nalistujte některý z užitečných odkazů pro rozvoj dětí v předškolním období, na základní nebo i střední škole.

 

Pro rozvoj čtení, psaní a počítání:

http://hrysdetmi.euweb.cz/  - inspirace při hraní 2  10 let

http://www.mozkocvicna.cz/stitky/pozornost/ - cvičení pro rozvoj pamět

http://www.online.brainjogging.cz/ - kompletní program pro trénink mozku pomocí počítače

http://www.testpark.cz/ - vědomostní testy a rozšíření vědomostních dovedností

http://www.jazyky-bez-barier.cz – program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

www.tablexia.cz - moderní vzdělávací aplikace na podporu rozvoje kognitivních schopností. Je určená nejenom pro děti s dyslexií na druhém stupni základních škol …

http://www.kaminet.cz - počítačový program pro děti se specifickými poruchami učení  

http://www.cteme.eu/?link=41 – portfolio, rozvoj čtenářských kompetencí 

http://www.literacyportal.eu – online portál pro e-learning a podporu sociálního začlenění lidí s dyslexií

https://www.vcelka.cz/cs/ - zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie

http://www.matematika.hrou.cz – výukový portál

http://www.diktaty.cz – výukový portál

http://www.procvicuj.cz – výukový portál

 

Pro nadané žáky:

www.fraus.cz 

www.zscuriee.cz 

www.rvp.cz 

www.nadanedeti.cz 

www.mojeskola.cz 

www.skladetem.cz 

www.centrumnadani.cz 

www.mensa.cz 

www.nidm.cz/talentcentrum 

www.talenty.eu 

 

Pro děti v předškolním věku a prvňáčky:

http://www.grafomotorika.eu/nespravne-uchopy/ 

http://www.jak-spravne-psat.cz/ 

http://www.detskestranky.cz 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku  -

materiál pro PV č.j. MŠMT – 9482/2012-22 – doporučující znalostí a dovedností pro předškoláky vycházející ze RVP PV

 

Pro děti a rodiče s odlišně mluvícím mateřským jazykem:

http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/prekladove-slovnicky 

http://www.spn.cz/stranky/testy.php 

http://interkulturniprace.cz/oplzz/slovnik-pro-interkulturni-praci-7-jazykovych-verzi/ 

 

Pro středoškoláky:

http://www.dys2.org 

http://www.zvukoveknihy.cz/ 

http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/ 

http://www.kralovstvimluvenehoslova.cz/ 

http://www.slunecnice.cz/sw/psani-susta/ 

http://www.nedatluj.cz/ 

http://www.dyslang.eu/ 

http://www.caldys2.eu/