OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

19 bře

Paměť a učení

Paměť má v našich životech nezastupitelnou roli.

   Bez schopnosti pamatovat si bychom žili přítomným okamžikem bez vazby na minulost. Nevěděli bychom, kde bydlíme, kdo je naše rodina, kam chodíme do školy, kde pracujeme. Kromě těchto životně důležitých funkcí je paměť také jednou z klíčových funkcí pro úspěšné absolvování školní docházky. Zde paměť vědomě využíváme k ukládání potřebných informací, kterému říkáme učení.
Jak tedy pracovat s pamětí v oblasti školní přípravy, aby šlo učení od ruky? Důležitou funkcí úzce propojenou s pamětí je pozornost. Pokud danému podnětu nevěnujeme pozornost, jednoduše si jej nemůžeme zapamatovat.

Pro podporu pozornosti můžeme udělat následující:
* Vyhradit klidné místo s minimem rušivých podnětů, nejlépe pracovní stůl v dětském pokoji, případně pracovní kout v jiné klidné místnosti. Pokud se dítě připravuje na školu uprostřed aktivit celé rodiny, je pro něj práce těmito rušivými podněty ztížená a tomu také odpovídá výsledek.
* Předem vyřídit všechny „neodkladné“ záležitosti, které by mohly od učení odvádět pozornost, např. napít se, lehce najíst, přiměřeně obléct, zajít si na toaletu, odložit stranou mobil, tablet apod.
* Při prvních známkách únavy zařadit krátkou přestávku, protáhnout se, proběhnout, poté pokračovat dál.
* Zajistit dostatek také čerstvého vzduchu (vyvětraná místnost) a světla.

    Paměť má omezenou kapacitu a nejlépe ukládá informace po menších částech. Při učení velkého množství látky na poslední chvíli klesá pozornost a zvyšuje se vliv únavy, učení je méně efektivní, stojí více času a úsilí. Schopnost učení v danou chvíli ovlivňuje také průběh zapomínání. Každé dítě je schopné si z hodiny zapamatovat jiné množství informací, obecně však platí, že nejvíce zapomínáme během prvního dne. Pokud si však „čerstvou“ informaci ještě ten den zopakujeme, zvyšuje se množství informací, které jsou následně do paměti uloženy. Zpočátku se to může zdát jako složitý úkol, pokud se však tento režim nastaví, může ušetřit spoustu času a úsilí.

   Při učení je důležité také porozumění, mnohem lépe si pamatujeme to, čemu rozumíme a jsme schopní propojovat v souvislosti. Zvláště u naukových předmětů nemá smysl učení textu zpaměti bez porozumění. Takové informace jsou těžko využitelné, navíc se daleko rychleji zapomínají. Tam, kde je učení zpaměti nezbytné (matematické vzorce, slovíčka, násobilka) je vhodné využívat co nejvíce pomůcek (kartičky, tabulky, přehledy učiva), které zapamatování zjednoduší. Paměť je individuální a každému funguje trošku jinak, někdo si učivo čte potichu, někdo se nejlépe učí hlasitým čtením, poslechem, někomu pomáhají poznámky a výpisky. Platí však, že čím aktivněji k učení přistupujeme, čím více smyslů zapojíme, tím více si z látky pamatujeme. Ideální je pokusit se někoho látku naučit, převyprávět a vysvětlit vlastními slovy. Toto je velmi účinný způsob, samotné vysvětlování i doplňující otázky velmi rychle odhalí míru porozumění ale také „nedostatky“ a informace, které je třeba projít pečlivěji.

V souhrnu může k efektivnějšímu učení pomoci následující:
* Zajistit vhodné podmínky podporující soustředění (viz výše).
* Připravovat se pravidelně po menších částech, ideálně „z hodiny na hodinu“.
* Opakovat alespoň krátce aktuálně probrané učivo ještě ten den po škole, znovu pak před další hodinou. 
* Využívat barevné odlišování: podtrhávání a zvýrazňování nadpisů a důležitých pojmů.
* Psaní vlastních výpisků, poznámek vytváření vlastních přehledů, tabulek, kartiček s pojmy.
* Číst nahlas, nechat si přečíst nahlas od další osoby.
* „Naučit“ látku někoho jiného.

Další informace o paměti lze najít v následujících publikacích a na uvedených odkazech:
www.mentem.cz,
www.brainjogging.cz,
www.mozkocvicna.cz,
www.treninkpameti.com
Suchá, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk. Portál, 2012
Suchá, Jitka. Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku. Portál, 2012
Buzan, Tony. Myšlenkové mapy. BizBooks, 2012
Buzan, Tony. Myšlenkové mapy pro děti. BizBooks, 2015
Moser-Will Ines, Grube, Ingrid. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci. Grada, 2010

Zpracovala: Mgr. Magdaléna Chytilová