OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

1994

V roce 1994 vznikl Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) s metodickou a koordinační činností v poradenství a na území Jihomoravského kraje fungovaly okresní poradny mimo jiné Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, na okrese Blansko byla poradna Blansko rozdělena na dvě Pedagogicko-psychologické poradny v Blansku a Boskovicích.