OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

1980

V roce 1980 došlo k zakotvení systému výchovného poradenství (vyhláška MŠ ČSR 130/1980 Sb.). V této době vznikaly krajské a okresní pedagogicko-psychologické poradny. Krajské zajišťovaly péči o středoškoláky, okresní poskytovaly služby dětem a žákům ve věku 3 -15 let.