OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

2005

Významným mezníkem v poradenství byl zákon 561/2004 Sb., (školský zákon) a prováděcí předpisy upravující činnosti škoiských poradenských zařízení. Došlo ke změně zřizovatele poraden v kraji a rozšiřování obsahu činností poradenských zařízení vzhledem k prevenci rizikového chování.