OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

1989

Po roce 1989 došlo ke zrušení uvedeného členění na krajské a okresní poradny a celou agendu přebírají okresní poradny. Od roku 1991 začala vznikat Speciálně pedagogická centra a Střediska výchovné péče a rozvíjela se možnost poskytování poradenských služeb školním psychologem.