OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

2010

Na základě usnesení Zastupitelstva JMK č. 553/09Z9Z byly sloučeny dosavadní okresní pedagogicko-psychologické poradny Blansko, Boskovice a Vyškov do Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace.