OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Přispíváme ke zdravému vývoji a spokojenosti dětí a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporujeme u nich zvládání potíží ve vývoji, vzdělávání nebo při výchově. Rodičům nabízíme poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí. Pedagogům škol a školských zařízení nabízíme informační a metodický servis směřující k nalezení účinného způsobu vzdělávání dítěte a spolupráce s rodinou.

Tým zaměstnanců Vyškov Tým zaměstnanců Blansko Tým zaměstnanců Boskovice
Mgr. Jiljí Špičák - ředitel, speciální pedagog
PhDr. Naďa Čermáková - psycholožka
PaedDr. Irena Fojtová - speciální pedagožka
Mgr. Kamila Kaniová - psycholožka
Mgr. Barbora Glogarová - psycholožka
PhDr. Martina Brandýsová - metodička prevence
Mgr. Dagmar Kočí - psycholožka
Mgr. Marcela Novozámská - psycholožka
Mgr. Lucie Smolinská - speciální pedagožka
Mgr. Eva Kovářová - vedoucí pracoviště Blansko
PhDr. Martina Švancarová - psycholožka
Mgr. Michaela Rašková - psycholožka
Mgr. Jana Klusáková - speciální pedagožka, logopedka
Mgr. Michaela Waclawková - speciální pedagožka
Mgr. Monika Masaříková – psycholožka
Mgr. Olga Trmačová - metodička prevence
Mgr. Tomáš Weber - psycholog
hDr. Ilona Pešová - vedoucí pracoviště Boskovice
Mgr. Veronika Chmelová - psycholožka
Mgr. Daniela Němcová - psycholožka
Mgr. Michaela Dufková - speciální pedagožka
Mgr. Pavlína Kryštofová - speciální pedagožka
Mgr. Ivana Dlapová - speciální pedagožka
Mgr. Olga Trmačová - metodička prevence