OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

30 bře

Podmínky OČR při zavření školy

Obsah: Informace České správy sociálního zabezpečení k pravidlům ošetřování člena rodiny.

Otázka: Bude možné ošetřovné přerušit (například na 2 dny) a pak znovu čerpat? Pokud bude člověk chtít ošetřovné přerušit, co má udělat, koho a jak informovat? 

Odpověď. Ošetřovné bohužel přerušit nelze, lze ale v průběhu podpůrčí doby pracovat. Pokud však má zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, po některé dny např. možnost zajistit hlídání dítěte, může v takovém případě pracovat – za takové dny pak nebude vyplaceno ošetřovné, ale bude pobírat mzdu.

Zaměstnavatel pak musí sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval. Pro úplnost ještě doplňujeme, že právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec neměl pracovat (např. pokud zaměstnanec má pracovní dobu po – pá, ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by dávku pouze za víkendy – za této situace by na ošetřovné neměl nárok).

Zdroj bod 9

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu