OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

03 dub

ZADÁNÍ PRO HOME OFFICE

Příloha informace o práci z domova aktualizovaná dne 3. 4. 2020

WEB - Správa blogu pracoviště (vyřazení nebo úprava neaktuálních článků) >> Dufková, Waclawková, Glogarová

WEB - Zpracovat redakční systém blogu (společný soubor, který bude sloužit jako redakční plán napříč pracovišti a společná složka se zásobníkem článků od zaměstnanců) >> Dufková, Waclawková, Glogarová

WEB - Vytvořit články na blog pracovišť (Informace a metodika pro rodiče / žáky / pedagogy)  >>Novozámská, Kočí

ICT – Systémy komunikace na jednotné platformě (zpracovat platformu pro komunikaci mobilní, elektronickou pro účely práce z domova) >>Glogarová, Špičák

ICT - Systém vzdělávání zaměstnanců v ICT (provést průzkum a sestavení návodů vhodných ke samostudiu) >>Glogarová, Špičák

KONCEPCE – Nabídka poradenských služeb pro školu a na škole s cílem zkvalitnit péči o klienty (sumarizace dosud poskytovaných služeb na školách a pro školu, jejich analýza a východiska pro možnosti úprav poradenských služeb ke školám >> Špičák, Novozámská, Fojtová 

KONCEPCE – Průzkum spokojenosti / informovanosti / potřeb odběratelů služeb >>Novozámská, Kaniová, Fojtová - návrh dotazníku pro výchovné poradce

METODIKA - Výklady školských předpisů a tvorba metodik pro zaměstnance >> Glogarová

STANDARDY - Poruchy chování / ADHD >> Čermáková, Chmelová 

STANDARDY - Individuální vzdělávání >> Glogarová

STANDARDY – LMP >> Pešová

STANDARDY - Sociální diagnostika >> Brandýsová, Trmačová

STANDARDY - Poruchy učení >>Fojtová, Kryštofová, Klusáková 

STANDARDY - Školní zralost >> Kočí, Dufková, Masaříková

STANDARDY – OMJ >> Kovářová

STANDARDY – Úprava procesního standardu a formulářů >> Špičák

STANDARDY PUP >> Švancarová

ODBORNÉ – Studium novým diagnostických metod >> Němcová, Kaniová