OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Interní pokyn - práce z domova

Práce z domova pro pedagogické pracovníky (Home Office)

Interní pokyn ředitele Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace 
ze dne 30. 3. 2020

1) Některou práci může zaměstnanec vykonávat jak na pracovišti, tak i z domova. Zaměstnavatel a zaměstnanec se musí na určení práce z domova dohodnout. V případě, že jedna ze zúčastněných stran s prací z domova nesouhlasí, tak určenou práci zaměstnanec plní na pracovišti. Pokud zaměstnanci brání překážky v práci na pracovišti, tak v současné situaci využije OČR z důvodu zavření  školy, nebo dovolenou.

2) Při dohodě o práci z domova je třeba vzájemné důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Práce z domova nemá nijak nastavenou pracovní dobu a zaměstnanec je většinou hodnocen úkolově. Vedoucí zaměstnanec přiděluje zaměstnanci práci, kterou uskutečňuje doma, a kterou uskuteční na pracovišti. Přítomnost na pracovišti je stanovena plánem min. 1 x týdně (nebo dle potřeby) pro zpracování úkolů vztahujících se k osobním údajům klientů. 

3) Zabezpečení práce z domova (podmínka)

a) Zajištění telefonického spojení vedení se zaměstnancem pro účely osobní komunikace
b) Zajištění výběru úřední pošty z domova pro účely předávání a kontroly úkolů
c) Pravidelná komunikace s vedením nad stanovenými úkoly (min 2x týdně)
d) Předání hotové práce jednou týdně. 

5) Stanovené úkoly jsou vedením jasně definovány včetně termínu splnění. Vedoucí min 1x týdně konzultuje rozpracovaný nebo hotový úkol. 

6) Zaměstnanci budou vykonávat na pracovišti práce související s přímou pedagogicko-psychologickou činností:

a) dopisování zpráv a doporučení klientů,
b) příprava podkladů pro zpracování žádostí o poskytnutí služeb žáků s PO 2 a výše,
c) telefonické konzultace se zákonnými zástupci klientů
d) emailová komunikace se školami.

7) Po vykonání prací v bodě a) - d) může vedoucí pracoviště určit ostatní práce jako práci z domova: 

e) revize interních odborných předpisů Standardy odborné činnosti,
f) realizace plánu OSORO v oblasti metodické nebo koncepční,
g) tvorba metodických a informačních materiálů pro rodiče, školy a děti,
h) studium možností využití online komunikace s klientem,
i) příprava materiálů pro reedukační a terapeutickou činnost,
j) studium odborné literatury a publikace do metodického portálu poradny.

8) Podle Zákoníku práce § 317 si zaměstnanec určuje svůj rozvrh práce sám. Vedoucí pracoviště mu stanovuje pracovní úkoly. Zaměstnanec pravidelně seznamuje vedení s plněním úkolů. 

9) Ředitel organizace stanovuje priority pro práci z domova

 Mgr. Jiljí Špičák - ředitel