OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Potřeba odborné diagnostiky

I rodiče dětí zdravých bez vážných psychických obtíží mohou požádat z nejrůznějších důvodů o psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření. Nejčastěji rodiče žádají o posouzení způsobilosti dítěte pro vstup do školy, o pomoc při volbě další školy či povolání, o posouzení mimořádného nadání dítěte atp.