OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

Podezření na opoždění ve vývoji dítěte

Pokud se Vaše dítě v určité oblasti nebo celkově opožďuje v psychomotorickém vývoji, je prospěšné vyhledat pomoc psychologa. U dětí sice můžeme pozorovat poměrně široký rozptyl v tom, jak dosahují jednotlivé vývojové mezníky, včasné odhalení nápadného opožďování však může napomoci k snadnějšímu řešení problému a zahájení nejvhodnější intervence.