OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

05 bře

Dokumenty

formuláře pro školu a rodinu

Nabízíme aktuální vzory školních dotazníků, které jsou určeny k volnému stažení bez možnosti následujících dalších úprav obsahu. Slouží zejména k pedagogické diagnostice žáka nebo k posouzení dítěte rodičem. Informace v dotaznících jsou pojímány jako důvěrné a podléhají ustanovením zákona o ochraně osobních údajů. Pokud dotazník obsahuje pasáž seznamující zákonné zástupce s vyplněným obsahem, prosím, seznamte rodiče s vyplněným dotazníkem před jeho zasláním na příslušnou poradnu, nebo dotazník předejte rodiči. Po stažení dotazníku do osobního počítače použijte bezplatnou aplikaci ADOBE ACROBAT READER 

Děkujeme za spolupráci

DOTAZNÍK o žákovi (Určeno: základní a střední školy)

 DOTAZNÍK o dítěti (Určeno: rodiče, zákonní zástupci)

DOTAZNÍK o dítěti k posouzení školní zralosti a odkladu školní docházky (Určeno: rodiče, zákonní zástupci)

DOTAZNÍK o žákovi k posouzení uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (Určeno: střední školy)

  DOTAZNÍK o dítěti (Určeno: mateřské školy)

  DOTAZNÍK o dítěti k posouzení odkladu školní docházky (Určeno: mateřské školy)

  DOTAZNÍK o dítěti / žákovi k individuálnímu vzdělávání (Určeno: rodiče, zákonní zástupci)

   FORMULÁŘ o žákovi k prodloužení platnosti podpůrných opatření (Určeno: rodiče, zákonní zástupci)

  FORMULÁŘ k vyhodnocení podpůrných opatření a individuálního vzdělávacího plánu (Určeno: mateřské, základní a střední školy)

  FORMULÁŘ pro zhodnocení sportovního / uměleckého nadání (Určeno: trenéři, umělci)

 

Pokud se vám po kliknutí na odkaz formuláře zobrazuje chyba, stáhněte si formulář do vašeho počítače (pravým tlačítkem myši příkaz "Uložit odkaz jako...") a následně ho otevřete z místa uložení přímo ve vašem počítači (je zapotřebí použít Adobe Acrobat Reader).