OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

07 dub

Specifické poruchy učení a chování

Program je určen pro žáky gymnázií a pedagogických škol. Časová dotace činí 1-2 vyučovací hodiny, v závislosti na tom, zda půjde jen o jedno téma, nebo obě. Program je realizován formou besedy přímo ve škole, při níž se žáci seznámí s příslušnými tématy a mohou si sami vyzkoušet, jaká úskalí s sebou specifické poruchy učení a chování přinášejí. Maximální limit na skupinu je 30 žáků.

Program:

  • Druhy, příčiny a projevy specifických poruch učení.
  • Možnosti nápravy specifických poruch učení.
  • Úvod do problematiky specifických poruch chování.
  • Seznámení se systémem psychologické péče v ČR.

PhDr. Ilona Pešová