OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace 

 přepnout jazyk - angličtina

OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV
příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Přispíváme ke zdravému vývoji a spokojenosti dětí a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporujeme u nich zvládání potíží ve vývoji, vzdělávání nebo při výchově. Rodičům nabízíme poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí. Pedagogům škol a školských zařízení nabízíme informační a metodický servis směřující k nalezení účinného způsobu vzdělávání dítěte a spolupráce s rodinou.

Kdy vyhledat poradnu
Podezření na opoždění ve vývoji dítěte

Pokud se Vaše dítě v určité oblasti nebo celkově opožďuje v psychomotorickém vývoji, je prospěšné vyhledat pomoc psychologa. U dětí sice můžeme pozorovat poměrně široký rozptyl v tom, jak dosahují jednotlivé vývojové mezníky, včasné odhalení nápadného opožďování však může napomoci k snadnějšímu řešení problému a zahájení nejvhodnější intervence.

 

Problémy s učením nebo chováním

Je užitečné provést psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku, která může odhalit příčinu problémů. Často se jedná o poruchy chování nebo poruchy učení. V případě, že se vyskytnou zdravotní obtíže (např. opakované stížnosti na bolesti bříška, hlavy či na jiné problémy, které jsou bez lékařského nálezu a mohou signalizovat problémy psychického charakteru), spolupracujeme s dalšími odborníky ze školství a zdravotnictví, abychom nalezli nejvhodnější způsob pomoci dítěti a jeho rodině.

Potřeba odborné diagnostiky

I rodiče dětí zdravých bez vážných psychických obtíží mohou požádat z nejrůznějších důvodů o psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření. Nejčastěji rodiče žádají o posouzení způsobilosti dítěte pro vstup do školy, o pomoc při volbě další školy či povolání, o posouzení mimořádného nadání dítěte atp.

Psychologické poradenství

Psycholog může nabídnou pomoc při zvládání různých životních situací, jako je např. rozvod rodičů, stěhování, úmrtí v rodině ap. S rodiči konzultujeme, jak a kdy s dítětem promluvit o určité důležité události, jak je na budoucí událost či změnu připravit.