OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

19 čen

Setkání školních metodiků prevence

Dne 22. 5. 2018 proběhlo ve Vyškově setkání školních metodiků prevence a okresního metodika prevence Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, příspěvkové organizace.

Obsah setkání:

PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence OPPP Vyškov - aktuální informace z oblasti prevence rizikového chování OPPP Vyškov, Odboru školství KÚ JMK a MŠMT – blíže viz zápis ze setkání.

Jarmila Kubáňková, PhD., ředitelka organizace Cesta z krize, provozovatel Linky 116 000

Linka pro rodinu a školu, dříve Linka ztracené dítě, nabízí bezplatnou non-stop pomoc rodičům, příbuzným, pedagogům a obecně všem, kteří mají obavu, že je dítě v jejich okolí ohroženo. Ředitelka Linky představila službu a přiblížila, jak může být Linka školním preventistům a pedagogům užitečná a prospěšná. 

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, vrchní komisař, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Seminář byl zaměřený na aktuální rizika internetu a sociálních sítí. Byly rozebrány nejčastěji využívané sociální sítě dětmi a zazněla zmínka o fake news. Pozornost byla věnována i nadměrnému užívání těchto technologií a závislostnímu chování. Nechyběly rady pro pedagogy a rodiče, jak dohlížet na děti, aby se nestaly obětí trestné činnosti. Vše bylo doplněno videoprojekcí k uvedené problematice a kazuistikou z praxe.

Příloha: zápis ze setkání

Zpracovala PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence OPPP Vyškov