OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

29 dub

Zápis z pracovního setkání školních metodiků prevence - Vyškov

Dne 29. 4. 2015 ve Slavkově u Brna se konalo pracovního setkání školních metodiků prevence

1) Úvod, organizační záležitosti, časový harmonogram

2) Informace z oblasti prevence rizikového chování:

 • Plán v oblasti prevence na školní rok 2015-2016 – realizace vzdělávání ŠMP v rámci podzimního setkání složeného ze dvou částí. Dopoledne proběhne setkání metodiků, odpoledne a následující den bude realizován seminář s názvem: Dynamika chování dětí – jak ji porozumět a jak vést rozhovor (Mansio Brno) v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Seminář je akreditovaný MŠMT a hrazen z rozpočtu JMK – projekt OPPP Vyškov 2015 s názvem “Vzděláváním ke zvyšování profesionality práce II“.
 • Nabídka OPPP Vyškov – Adaptační programy, preventivní programy, diagnostika, intervence, konzultace. Aktuální nabídka programů pro školní rok 2015/2016 bude metodikům zaslána v září 2015.
 • Mapování výskytu rizikového chování – vyhodnocení za školní rok 2013/2014 v rámci JMK– viz příloha
 • Mapování výskytu rizikového chování za školní rok 2014/2015 – formuláře (výskyt rizikového chování + dotazník ŠMP) a evaluační dotazník (zpětná vazba z pracovních schůzek ŠMP ve školním roce 2014/2015 slouží jako východisko pro nabídku programů a vzdělávání) budou školám zaslány v červnu 2015 s termínem vyplnění do 15. 9. 2015.
 • Metodiky a učební pomůcky v oblasti prevence.
 • Kočičí zahrada – metodika prevence pro 1. stupeň základních škol aneb „Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování“ (aktuálně 10. 9. 2015 v Praze) – obsahem je 12 lekcí, každou tvoří samotný příběh z kočičí zahrady (společná dobrodružství, každodenní starosti i úspěchy). Manuál pro účastníky obsahuje jednotnou strukturu pro každou lekci (cíle, aktivity a pomůcky). Diskuse pomáhá dětem se nad situací dále zamýšlet, řešit ji. Součástí kurzu (8 hodin) jsou dvě návazná metodická setkání (2 x 3 hodiny).
 • Unplugged (prezentace Mgr. Mazuchové, ZŠ Brankovice – viz minulé setkání) – aktuálně lze absolvovat v Praze 6. a 13. října 2015. Kurz má 2 dny výuky (16 hodin) a 12 hodin následných metodických setkání (obvykle 3 setkání x 4 hodiny). V našem regionu lze seminář Unplugged realizovat za těchto podmínek: minimální počet osob je dvanáct, cena za osobu je standardně 2500 Kč. Při naplnění kurzu je možná sleva.
 • Program podpory zdraví a prevence kouření pro MŠ, ZŠ, SŠ  - Iva Žaloudíková, Drahoslava Hrubá, Pedagogická a Lékařská fakulta MU Brno (možnost proškolení v případě zájmu pedagogů našeho regionu – metodické materiály, publikace, CD)
 • Česká koalice proti tabáku – odkaz na www.nekuratka.cz - informace o kouření, odvykání kouření, preventivních programech pro 1. stupeň ZŠ + nápady, jak pracovat s dětmi  v oblasti prevence.
 • Kuliferda a jeho svět (Sociální kompetence, Věcné učení atd.) – pracovní sešity pro 1. stupeň ZŠ (konkrétní situace ze života, praktické návrhy řešení), nakladatelství Raabe - http://kuliferda.raabe.cz/o-kuliferdovi/

 3) Různé

 • Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti - č.j.: MSMT-1981/2015-1 – http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho
 • Možnost zasílání podnětů, návrhů a doporučení ke kulatému stolu k primární prevenci rizikového chování (zejména financování primární prevence) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Výzkum nadace Sirius – prosba o spolupráci na rozsáhlém celorepublikovém výzkumu, jedná se především o pomoc při  vytipování rodičů, kteří by byli ochotní se na výzkumu podílet a vyplnit anonymní dotazník – podrobné informace byly školním metodikům zaslány e-mailem.

Hosté: 

 • Mgr. Lenka Možná – krajský školský koordinátor prevence a protidrogový koordinátor KÚ JMK
 • Monika Klusáková, MUDr. Stanislava Potrepčiaková, FN MU Brno
 • Mgr. Ivana Zouharová, vedoucí OSPOD MěÚ Vyškov, prezentace na setkání ve Vyškově 
 • Bc. Jana Machátová, Dis., kurátorka pro děti a mládež, sociální pracovnice MěÚ Slavkov u Brna, prezentace na setkání ve Slavkově u Brna.
 • Margareta Hvižďová – Centrum prevence, Sdružení Podané ruce, o. s., Brno, metodikům byly předány letáky s nabídkou zařízení. 

Přílohy:

 1. Mapování výskytu rizikového chování v rámci JMK ve školním roce 2013/2014
 2. Prezentace Mgr. Lenky Možné
 3. Prezentace Moniky Klusákové a MUDr. Stanislavy Potrepčiakové
 4. Prezentace Mgr. Ivany Zouharové – pro Vyškov
 5. Prezentace Bc. Jany Machátové, DiS. – pro Slavkov u Brna

Zapsala: PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence OPPP Vyškov