OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

Aktuální články pracoviště Vyškov

04 čen

Individuální vzdělávání je zcela výjimečný způsob plnění povinné školní docházky. Jeho realizace je možná na základě § 41 Školského zákona. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel

04 led

Podmínky odkladu školní docházky (OŠD) jsou uvedeny ve Školském zákoně, § 37 , odstavci 1. Pokud si rodiče přejí, aby jejich dítě mělo odklad zahájení školní docházky, musí podat do

16 led

Tento příspěvek přináší aktuální informace k podmínkám odkladu a předčasnému zahájení školní docházky, a současně informuje rodiče o organizaci a průběhu vyšetření v naší

08 bře

odpovídá vedoucí OPPP Vyškov, pracoviště Blansko Mgr. et Mgr. Eva Kovářová

21 led

Informace k rozvojovému programu pro předškoláky TĚŠÍME SE DO ŠKOLY na pracovišti Vyškov

21 led

Odborní pracovníci poradny nabízí rozvojové programy pro děti předškolního věku cílené na zdokonalování předškolních dovedností. Programy jsou určeny jak pro skupiny dětí,

28 říj

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory a jejím předpokladem jsou dostatečně rozvinuté intelektové schopnosti. Jejich plné využití může být však z různých důvodů blokováno.

21 zář

Žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním mají v souladu se školským zákonem právo konat maturitní zkoušku za uzpůsobených podmínek. Nejedná se ...

02 zář

Síť mateřských center prostřednictvím Mateřského centra "Radost Vyškov" udělila dne 6. října 2010 Oblastní pedagogicko-psychologické poradně ve Vyškově certifikát

01 zář

Petr velmi brzy začal chodit a mluvit, a brzy také používal věty a udržel oboustranný rozhovor. Do dvou let poznal barvy, čísla, písmena. Začal se učit značky aut a vlajky států.